Snílek.cz

snilek

Studium přednáškových cyklů Rudolfa Steinera a problém poznání

Filosofie svobody Rudolfa Steinera začíná zkoumáním problému svobody: Můžeme si volit to, čeho si žádáme? Tento problém vyřešil tím, že naznačil, že ve skutečnosti si můžeme zvolit rámec našich pohnutek, morální základ, od nějž se odvíjejí naše činy (jak vnitřní tak vnější). Odtud se posunul k problému vjemu a pojmu: Jaký je vztah mezi naší myšlenkovou aktivitou a zkušenostmi?

20. srpna 2013 | Eseje, Překlady | Anthroposofie | Komentáře (0)

Analogie a vědomí v proměnách času

Příspěvek je zaměřen na prezentaci proměn v chápání významu pojmu analogie od starověku, přes krizi analogického pojmu v období středověké scholastiky až k převažujícímu významu, jež tento pojem získal s nástupem novověku a vědeckou revolucí. Na pozadí této proměny je pro stejné období akcentován vývoj lidského vědomí, především jeho sílící intencionalita a schopnost reflexe vlastní kognitivní aktivity a vlastního vědomí. Naznačena je teze, že proměna vývoje chápání analogie přímo souvisí s rozvojem intencionálního vědomí. Charakteristickým rysem plně rozvinutého intencionálního vědomí je však zkušenost vydělenosti, odtržení člověka od světa (jakožto niterného subjektu od externího objektu). V druhé polovině článku je následně předložen syntetizující náhled, umožňující takto vzniklou mezeru ve vztahu člověka ke světu překonat právě tím, že je na tento vztah nahlíženo jako na vztah bytostně analogický.

19. srpna 2013 | Studie | Anthroposofie, Bytí, Filosofie, Myšlení, Věda | Komentáře (0)

Temná strana uvědomělého občanství

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, říká známé pořekadlo. V kontextu dnešní doby najdeme nemnoho událostí, které jeho smysl a hloubku vystihují tak dokonale, přesvědčivě a zároveň i děsivě, jako situace kolem právě proběhlé přímé volby prezidenta republiky.

28. ledna 2013 | Glosy | Etika, Společnost, Svoboda, Zlo | Komentáře (0)

Valentin Tomberg

Toto je překlad úvodní studie Christophera Bamforda k soubornému anglickému vydání Tombergových Anthroposofických meditací o Starém zákoně, Novém zákoně a Apokalypse pod titulem Christ and Sophia: Anthroposophic Meditations on the Old Testament, New Testament & Apocalypse. Christopher Bamford nás seznamuje s Tombergovým životem, dílem a krizí v Anthroposofické společnosti.

2. října 2012 | Překlady, Studie | Anthroposofie, Hermetismus, Náboženství, Tomberg V. | Komentáře (0)

Na kolobce z kopce... devadesátkou

I na kolobce se dá z kopce jezdit relativně rychle. Tenhle záznam vznikl při sjezdu od Rokycan do Štáhlav. Doma to asi raději nezkoušejte...

24. září 2012 | Sport | Cyklistika, Koloběh | Komentáře (0)

Snílek prošel obrodou... opět... ;-)

Ano, býváme nespokojeni s tím co máme a chceme něco jiného, lepšího. Z nespokojenosti se stavem těchto stránek jsem se rozhodl ukutlit něco lepšího a snad i hezčího, co by vhodně odpovídalo jejich obsahu – tzn. zachytilo jeho nepřekonatelnou tematickou roztříštěnost v nějaké smysluplně navigovatelné struktuře.

Nuže, tak snad se to i povedlo... ;-)

PS: ke sledování změn na snílkovi doporučuje snílek používat RSS čtečku (více zde).

23. září 2012 | Komentáře (0)

Hrobi z pouště Gobi

Jsi v tramvaji a je Ti horko. Je léto a venku je skoro třicet. Potíš se, hlavně na čele. Tramvaj dojede do zastávky a dveře se otevřou. Cítíš, jak se dovnitř nahrne příval relativně svěžího vzduchu. Úleva. Člověk sedící před tebou vstává a netrpělivě si razí cestu ven. Je odpoledne, kolem páté a tak jezdí docela hodně lidí, většinou z nezbytných nákupů, ale zase jich není tolik, aby byl vůz narvaný. Místo před tebou je tedy volné. Co uděláš? Nesedneš si? Ne? Tedy postojíš. Otoč se a sleduj.

29. prosince 2011 | Povídky | Etika, Náboženství | Komentáře (1)

Filosofie svobody

Recenze stěžejního filosofického díla Rudolfa Steinera prezentujícího hlavní vhledy myšlenkového monismu a základy etického individualismu, na jejichž základě je přistupováno k náhledu skutečnosti lidské svobody.  Publikováno: Filosofický časopis, Filosofický ústav AV ČR, 2012, číslo 3, str. 467-471.  Stahujte zde (PDF).

1. září 2011 | Recenze | Anthroposofie, Etika, Filosofie, Myšlení, Steiner R., Svoboda | Komentáře (0)

Monismus jako filosofické východisko

Příspěvek je zaměřen na prezentaci základních idejí monistické filosofie Rudolfa Steinera, formulované na konci 19. století.  Jádrem koncepce je introspektivní analýza myšlenkové aktivity člověka, poukaz na její nad-subjektivní a nad-objektivní charakter a syntetizující uchopení vztahu a vzájemného přesahu pojmů myšlení a zkušenost.  Na tomto základě se Steiner odráží k překonání běžných představ o hranicích lidského poznání tím, že transformuje dualistický přístup ke světové zkušenosti v náhled monistický, který v myšlení spatřuje přímé zkušenosti dostupný element, identicky inherentní lidské mysli i "vnější" přírodě.  Steinerův "myšlenkový monismus" je nejen zajímavým epistemologickým východiskem, ale i filosofickým základem pro kontemplaci vztahu fenoménů člověka a světa a jejich podstat.

Stahujte zde: PDF pro tisk nebo PDF pro čtení na obrazovce.

Publikováno v: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012/4, str. 63-90.

1. září 2011 | Studie | Anthroposofie, Bytí, Filosofie, Myšlení, Steiner R., Svoboda, Věda | Komentáře (0)

Prostor jako interpretace

Analýza a podstaty pojmu prostoru, filosofické aspekty fyzikálního pojetí prostoru. Publikováno v Eukleides: základy geometrie, Ludmila Dostálová (ed.), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2008, str. 127--154. Stahujte zde (PDF).

1. července 2008 | Studie | Filosofie, Fyzika | Komentáře (0)