COVIDÍME: Tajemný muž s modelem (žádost dle 106/1999 Sb.)

/media/notes/covidime-tajemny-muz-s-modelem-zadost-dle-106/ab-nekdo-s-modelem.thumbnail.png

Zvláštní prohlášení Andreje Babiše o tom, jak vláda rozhodovala o "proti-kovidových opatřeních" na základě toho, že v březnu a v srpnu k nim "přišel někdo s matematickým modelem" by nemělo uniknout vaší pozornosti. Pokud totiž zvážíte myšlenku, že nejde jen o nesmyslný a zmatečný blábol, pak zde máme poměrně jasné sdělení, že ČR je v aktuální "krize" dost možná pouze objektem vnějšího řízení.

Toto prohlášení je natolik zvláštní, že stálo za oficiální žádost o další informace. Dne 14. října 2020 jsem tedy svým jménem odeslal do datové schránky Úřadu vlády následující žádost.


Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 12. října 2020 na tiskové konferenci po jednání vlády 1 pronesl premiér České republiky Andrej Babiš v komentáři následující větu:

My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, nepřišli.

Pan premiér se dvakrát a specificky odkazuje k jedné konkrétní osobě, která měla, jak z věty i z kontextu tiskové konference vyplývá, výrazný vliv na rozhodování vlády České republiky.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám premiéra České republiky Andreje Babiše, resp. Úřad vlády České republiky, resp. vládu České rebubliky o poskytnutí následujících informací:

  1. Kdo je onou odkazovanou osobou? 2 Jakou má tato osoba kvalifikaci?

  2. Co bylo náplní březnového setkání s odkazovanou osobou? Jaký byl jeho závěr a jaké byly na jeho základě učiněny kroky?

  3. Jaké podstaty a jakého účelu byl zmiňovaný matematický model?

  4. Jaké byly (prezentované, diskutované) výsledky tohoto modelu?

  5. Byla ověřena či diskutována (i ex-post) validita daného modelu? Pokud ano, kým a jak?

  6. Bude tento model se vstupními daty zpřístupněn veřejnosti? Pokud ano, kdy a kde? Pokud ne, z jakého duvodu?

  7. Co bylo náplní srpnového setkání s odkazovanou osobou? Jaký byl jeho závěr a jaké byly na jeho základě učiněny kroky?

  8. Kdo jsou "ti, kteří měli přijít", ale "nepřišli"? Co bylo, v souvislosti s dalšími kroky vlády, očekáváno od těch, kteří "nepřišli"?

Předem děkuji za vyřízení žádosti, s pozdravem,

Ing. Jan Janský, Ph.D.
[dat. nar]
[adresa]
[dat schránka]

Od nynějška do 30ti dní bychom měli znát alespoň nějakou odpověď.

Budu vás informovat,

— snílek


1

Transkript tiskové konference na www.vlada.cz.

2

Předpokládám, že jde o tutéž osobu, o které se v květnu t.r. zmiňoval ministr vnitra Jan Hamáček, např. zde.

Komentáře

Comments powered by Disqus