Off-Antisocial

/media/texts/off-antisocial/off-antisocial.thumbnail.jpg

Když je to zadarmo, produktem jste vy. Tohle zásadní a pravdivé klišé dnešní mediálně-korporátní doby známe asi všichni. Zamysleli jsme se však nad otázkou, co to vlastně znamená? Kam až sahá ono "produktem jste vy"?

Jste-li produkt, pak to totiž není zadarmo. A je otázka, jestli cena, kterou platíme za "služby" většiny "sociálních sítí", nepřesahuje "pouhé" prodávání dat a pozornosti jejích uživatelů k reklamním účelům. Zvláště, když fundament jejich úspěchu tkví v manipulaci s bazálními lidskými instinkty a emocemi. Rostoucí závislost čím dál většího množství lidí na těchto "sociálních" platformách pak v kombinaci s dnes bující cenzurou "nepřijatelných" myšlenek a nechutným vnucování Režimní propagandy, vzbuzuje u většiny sociálních sítí otázku, nakolik jsou jejich "služby" vlastně lidsky přijatelné, natož pak "zdravé". V jaký produkt nás pak tyto sociální sítě vlastně přetváří?

Pro sebe jsem si tuto otázku zodpověděl a proto, k 1. květnu 2022, po osmi letech, definitivně odcházím z Facebooku — z poslední "sociální" sítě, kterou ještě občas používám. Pokud chcete, můžete se inspirovat mými důvody.

Číst dál…

Malá fenomenologie cenzury

Jako stepní požár se mezi lidmi šíří bludy. Jsou prý vysoce nakažlivé, rezistence populace mizivá. Moudrý bratr Režim proto spěchá na pomoc a z upřímné starosti o své poddané zavádí přísná hygienická…, pardon, informační opatření. Všechny bludné myšlenky jsou pod hrozbou trestního postihu s okamžitou platností zapovězeny, média je šířící vypnuta a všichni bludonosiči povoláni k zodpovědnosti před tajnou, kárnou ideovou komisi. A nebo mají, alespoň, v utajovaných databázích Režimu černý puntík. Zarytí heretici jsou, samozřejmě, neodkladně a bez zbytečných právních formalit vydáni spravedlnosti — davu.

Jsme prý ve válce, žádající si rázných a nepopulárních rozhodnutí, k nimž se sahá jen v nejkrajnější nouzi. Jsou však činěna z nutnosti a dobré vůle, pro dobro všech. Tedy téměř.

Je to, samozřejmě, lež. Smyslem cenzury, zákazu a perzekuce Slova, není ochrana — před zlými či nepravdivými myšlenkami a informacemi. Dobro a pravda se s cenzurou zcela míjí. Středobodem jejího smyslu je moc. Cíle má primárně tři: zardousit dialog, ztížit hledání pravdy a efektivněji aktivizovat a fanatizovat dav.

Číst dál…

COVIDíme: Tajemný muž s modelem (žádost dle 106/1999 Sb.)

/media/notes/covidime-tajemny-muz-s-modelem-zadost-dle-106/ab-nekdo-s-modelem.thumbnail.png

Aktualizováno (odpověď Úřadu vlády). Zvláštní prohlášení Andreje Babiše o tom, jak vláda rozhodovala o "proti-kovidových opatřeních" na základě toho, že v březnu a v srpnu k nim "přišel někdo s matematickým modelem" by nemělo uniknout vaší pozornosti. Pokud totiž zvážíte myšlenku, že nejde jen o nesmyslný a zmatečný blábol, pak zde máme poměrně jasné sdělení, že ČR je v aktuální "krize" dost možná pouze objektem vnějšího řízení.

Toto prohlášení je natolik zvláštní, že stálo za oficiální žádost o další informace. Dne 14. října 2020 jsem tedy svým jménem odeslal do datové schránky Úřadu vlády následující žádost.

Číst dál…

Střelci z Nagasaki — snová varování

Nagasaki, 1945

Nejzajímavější sny bývají ty, jež jako by se vůbec nevztahovaly k našemu životu. Sny, které nedokážeme spojit s našimi všedními radostmi a starostmi. Sny, které jako by patřily někomu jinému — a nám v nich byla pouze svěřena "hlavní role". Dva takové, velmi živé sny se mi během jedné noci zdály před necelými dvěma roky. Zapsal jsem si je, a občas přemýšlel nad jejich významem. Bylo mi zřejmé, že se vztahují k osobním výzvám v době plné zásadních proměn. Netušil jsem však, jak moc se jejich tíživý a naléhavý obsah propije do reálií celosvětové společenské situace, kterou právě prožíváme.

Číst dál…

COVIDíme: Vysoká mortalita hospitalizovaných?

Třetina pacientů s COVID-19 v nemocnici zemře, štěkají titulky masmédií. [1] Děsivá zpráva má v nás vzbudit respekt a strach před silou poslední metly lidstva. Když si dohledáme zmíněnou studii, [2] zjistíme, že sdělení je sice pravdivé, však zároveň učebnicovou ukázkou dezinformace a poplašného zprávy, fake-news. Zamlčením klíčového kontextu navozuje čtenáři chybný obraz skutečnosti a dokonale budí emoce — zde konkrétně strach. Už se nedozvíme, že tento poměr je srovnatelný s nemocničními úmrtími právě na onu prý "neporovnatelnou" chřipku. Nevěříte?

Číst dál…

COVIDíme: Zplošťujeme neexistujícící křivku?

Počet všech a pozitivních testů na SARS-CoV-2

Jako zdůvodnění plošné karantény a omezení občanských svobod v ČR i na světě v reakci na šíření viru SARS-CoV-2 se udává tzn. zplošťování křivky šíření nákazy. Jednoduše jde o to, aby fáze exponenciálního šíření nákazy měla co nejnižší násobný koeficient, aby se nemoc šířila co nejpomaleji a nedošlo k přetížení zdravotnického systému. Pohled na statistiku prováděných testů — jediných dostupných indikátorů šíření nákazy — však vyvolává zásadní otázky jak s ohledem na rozšíření nákazy, tak na účinnost, a tedy smysl, zavedených karanténních opatření.

Číst dál…

Vítejte v novém světě

/media/texts/vitejte-v-novem-svete/korona-1999_sm.thumbnail.jpg

Koróna při zatmění r. 1999.

Koróna. Jev neoddělitelně spojený s úplným zatměním Slunce, nejzákladnějšího symbolu života a vědomí. Zatmění je zvláštním zážitkem. Krajina se při něm zcela specificky zešeří, znatelně ochladí a — kupodivu — zvláštně ztichne. Lidé, a podle nastalého ticha zřejmě i zvířata, jsou vpraveni do zvláštního, napůl snového stavu vědomí. Jejich pozornost je zaměstnána nezvyklým úkazem a s ním spojeným transcendentním prožitkem. Když po několika minutách zatmění skončí, vnímavější jedinci tak nějak tuší, že svět se (jim) nějak změnil. Že po koróně už nebude — nemůže být — jako dřív. [1]

Číst dál…

Sejdeme se na druhé straně

/media/texts/sejdeme-se-na-druhe-strane/union-jack.png

Jsou volní. Překročili hranici. Směrem ke svobodě. Avšak tři a půl roku trvající britská anabáze, již jsme měli tu možnost sledovat, ukázala nám s dostatečnou razancí, že realita vystoupení z Evropského Svazu není jen tak. Že je draze vyvážena politickým i ekonomickým protivenstvím, brutálním mediálním nátlakem, a mezinárodním ponižováním — prostě příkladnou ochutnávkou "lásky", již Evropský Svaz chová ke svým milovaným poddaným. Hořká realita Brexitu neměla by nám však zakrýt jeho mnohem zásadnější nehmotný, symbolický aspekt — skutečnost dosažení nemožného a zapovězeného.

Číst dál…

Transgenderový iluzionismus

Transgender muž porodil dítě. Za partnera má nebináriní osobu a sperma poskytla transgender žena, hlásí i na dnešní dobu poměrně výstřední titulek zprávy, o jíž podobné není v poslední době nouze. [1] Genderové paranormálno však mediálně frčí a lidem je podsouvána představa, že menstruující a kojící muži, či hranice ženského sportu posouvající atletky s kolíkem a ořechy v rozkroku jsou něco běžného. Báječný nový svět. Hyperbolické titulky nás lákají ke kliku, abychom se sami přesvědčili, co všechno je dnes možné. Přemožen zvědavostí, či snad zděšením, člověk občas podlehne. Klikne, načež zjišťuje, že…

Číst dál…

Umírnění

Ale takoví přece nejsou všichni, vždyť oni jsou v drtivé většině umírnění. Těmito a podobnými slovy snažíme se popírat nebezpečí ze strany následovníků Proroka a potlačit přirozenou obrannou reakci. Hrozba, kterou se civilizace s výstižným názvem Podrobení ve své doktríně sama prezentuje, prý vůbec není reálná. Argumentujeme, že většina s námi žijících podrobených je přece umírněná — čímž míníme, že není otevřeně konfliktní — a že případné násilí a teror jsou prý dílem pouze ojedinělých fanatiků. Pokud takto uvažujeme, neuvědomujeme si, jak nás ve snaze nasadit sobě i ostatním růžové brýle, zrazuje náš vlastní jazyk. Jak naše vlastní volba slov přímo odhaluje podstatu problému.

Číst dál…

10-10 No Pressure!

Před asi deseti lety běžela "krásná" mezinárodní klima-agitka: snížit své emise CO₂ o 10% do roku 2010, zkráceně 10-10. Prý je to dobrovolné, tedy no pressure ("žádný tlak"). No, jenže, asi nějak omylem bylo natočení klipu svěřeno Richardu Curtisovi, kterému, jako správnému Britovi, zbýval ještě kus toho "britského humoru". A byl z toho pak trochu průšvih. Prý proto, že byl klip příliš expresivní a minul se cílem. Já však myslím, že spíše proto, že Curtis v nadsázce — vědomě či nevědomě — ukázal, co ono "no pressure" znamená ve skutečnosti.

Číst dál…

Neuveď nás v pokušení

Dřevěná socha Jóba. Pravděpodobně z Německa, 1750-1850. The Wellcome Collection, Londýn; Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Dřevěná socha Jóba. [1]

Otčenáš, nejzákladnější křesťanská modlitba, byla — zatím pouze — v italském překladu oficiálně změněna. [2] Stávající představitel Svatého stolce, papež František schválil italskými biskupy navrženou a jím samým žádanou a hájenou úpravu. Tradiční prosba "neuveď nás v pokušení", jež přestála beze změn dvě tisíciletí, prý "není přesná", protože Bůh přece nepokouší. Letmý pohled zavdal by snad důvod k myšlence, že se jedná o změnu malou, triviální a nakonec snad i žádoucí. Při bližším pohledu však zjistíme, že nová forma otčenáše nejenže zásadně mění vztah mezi člověkem a Bohem, ale vypouští z modlitby klíčový odkaz na podstatu nové smlouvy, kterou s lidstvem Bůh "uzavřel" skrze Ježíše Krista. Významový posun je oproti původní verzi takový, že mne vede k důvodným pochybám o tom, zda je takto upravený otčenáš vůbec ještě křesťanskou modlitbou.

Číst dál…

Na cenzuře je nejhorší XXXXX

/media/notes/na-cenzure-je-nejhorsi-xxxxx/censorship.thumbnail.jpg

Stránky, které nenajdete. Statusy, komentáře, které neuvidíte. Informace, které neexistují. Diskuse, které nesmíte vést. Něco, co jsme považovali za věc minulosti je zpět, v plné síle. Očišťování internetu od závadných myšlenek je dnes trendy, v kurzu. Velkým hráčům na poli virtuálního "veřejného" prostoru stala se dnes cenzura novou černou. Představa internetu, založeného na svobodě slova, byla prý špatná. Cenzura je proto dnes společensky žádoucí. K tomu, aby se člověk "na síti" cítil v suchu a bezpečí je, prý, dokonce nezbytná.

Google proto chce být "dobrým cenzorem", šéf Apple káže davům, že nezakázat špatné lidi je hřích, Facebook realizuje orwellovskou eliminaci nevhodných myšlenek, YouTube vyhlašuje boj kritikům novodobého rasismu a "konspiračním teoriím", což v překladu znamená, že tam, kde bude třeba, nedovolí kritické myšlení. A tak dále.

Nedalo mi to a po poslední velké "názorové očistě", kdy byli ze sociálních sítí exemplárně odstranění známí konzervativní "kritici systému", jsem provedl malý test. Chtěl jsem si tu fanatickou cenzuru ověřit na vlastní kůži.

Číst dál…

Strašidlo solipsismu

Filosofií obchází strašidlo — strašidlo solipsismu. Ke svaté štvanici na námitku solipsismu spojit měli by se všichni filosofové… a vlastně všichni opravdoví myslitelé. Námitka solipsismu má výraznou tendenci dopadat na nebohé hlavy především fenomenologů a především v diskusích o vědomí. Na adresu těch, kteří tuto námitku vznáší, a ne až tak zřídka s povzneseným výrazem právě vyloženého trumfu, by se dalo říct snad něco ve smyslu "Bože, odpusť jim, neb nevědí, co činí". Nebýt tedy jistého rizika, že to skutečně vědí a dělají si z protistrany srandu tím, že záměrně argumentují jako hlupáci. To by si ale z filosofie dělali srandu, a to nelze tolerovat. Protože filosofie není sranda. A problém solipsismu je fakt vážná věc.

Číst dál…

Kříž — symbol individuality

/media/texts/kriz-symbol-individuality/krizek.thumbnail.jpg

Otázka po významu kříže pravděpodobně evokuje odpověď, že jde o symbol křesťanství. Tato, zajisté správná, odpověď však zahaluje — protože nevědomě opomíjí — jeho hlubší symboliku. Odhlédneme-li od oné náboženské roviny a ponoříme-li se do symbolu samotného, vydá obraz kříže ve své syrové podobě jak svůj zásadní kosmologický, psychologický i eschatologický význam, zároveň s tím však i důvod, proč je stěžejním symbolem právě pro křesťanství. Napříč svým obrovským sémantickým rozsahem, v nepřeberně mnoha způsobech, obsahuje kříž téměř vždy na něco konkrétního a jedinečného. Obecně vzato je totiž — a především — symbolem individuality.

Číst dál…