Transgenderový iluzionismus

Transgender muž porodil dítě. Za partnera má nebináriní osobu a sperma poskytla transgender žena, hlásí i na dnešní dobu poměrně výstřední titulek zprávy, o jíž podobné není v poslední době nouze. [1] Genderové paranormálno však mediálně frčí a lidem je podsouvána představa, že menstruující a kojící muži, či hranice ženského sportu posouvající atletky s kolíkem a ořechy v rozkroku jsou něco běžného. Báječný nový svět. Hyperbolické titulky nás lákají ke kliku, abychom se sami přesvědčili, co všechno je dnes možné. Přemožen zvědavostí, či snad zděšením, člověk občas podlehne. Klikne, načež zjišťuje, že…

… mediální zpráva pojednává o jakési ženě, řešící problém své pohlavní identity prášky, po nichž narostou jí vousy, klesne hlas a ona pak připadá si mužem. A je zmíněn jakýsi (cizí) muž, který s tímtéž problémem rovněž bere prášky, aby narostla mu prsa, kůže zjemněla, zadek zvětšil se a on připadat mohl si ženou. Žena chce dítě, tedy prášky vysadí a z mužova semene nakonec (uměle) otěhotní a, podle všeho úspěšně, dítě porodí.

Po věcné stránce je celá ona exponovaným titulkem uvedená zpráva o tom, že žena otěhotněla s mužem a narodilo se jim dítě.

Rozpor mezi tím, co hlásá titulek, a biologickou realitou však dobře odkrývá jádro dnešní transgenderové problematiky. Ukazuje, že ona "výroba" mužů z žen a žen z mužů není nic než fikce a sémantická iluze. Klam, který se specificky opírá o právě ten význam slov muž a žena, jež mají u většinové populace — u těch, jimž je celá oblast transgenderu bytostně cizí.

Domnívám se, že přívlastek "transgender" připojený k pojmům "žena" či "muž" chápe většina z nás jako poukaz na změnu pohlaví. Avšak v tom smyslu, že k ní skutečně došlo — že kombinací hormonální terapie a chirurgického zákroku je možné tělo nějak "přepnout" do opačného pohlaví, než jaké původně získalo již v prenatálním stavu. Jinými slovy, že v principu, byť s jistými omezeními a nedokonalostmi, skutečně umíme "přešít" ženu v muže a naopak.

Bližší pohled na konkrétní současné postupy "změny pohlaví" však dávají obrázek naprosto odlišný. [2]

Na začátku máte mužské či ženské tělo. To začnete vystavovat účinkům hormonů typických pro druhé pohlaví. Tělo na tuto skutečnost zareaguje tím, že si — dle "programu" hormonálního působení — "vypěstuje" některé znaky opačného pohlaví. Ženám narostou vousy, prohloubí se hlas, někdy získají pleš, mužům narostou prsa, změní se jim charakter svalstva, atd. Po nějaké době mohou následovat chirurgické zákroky.

Avšak bez ohledu na to, jak daleko s touto "transformací" těla zajdete, zůstávají v platnosti dvě klíčové skutečnosti.

Zaprvé, jakmile vysadíte dávky hormonů opačného pohlaví, začne tělo zcela přirozeně obnovovat svou původní pohlavní identitu. Všechny změny, které nebyly hormonální terapií změněny trvale (například plešatost, vousy, narostlá ňadra), se začnou vracet ke svému přirozeného stavu. Ti menstruující muži jsou ve skutečnosti ženy, jež vysadily testosteron a (ještě) nemají vyoperované vaječníky. Za povšimnutí stojí, že ony nevratné trvalé změny hormonální terapie se — s výjimkou trvalé sterility ve většině případů — týkají výhradně pouze kosmetického aspektu těla, jeho materiálního vzhledu, nikoli jeho vnitřní pohlavní a hormonální funkce.

Zadruhé, výsledkem následných operačních zásahů je opět pouze simulace vzhledu těla opačného pohlaví. Ženám jsou odstraněna ňadra a vytvořena imitace penisu. Mužům je odstraněn penis a vytvořena imitace vagíny. Ani "neopenis", ani "neovagina" (jak se tyto označují) nefungují jako jejich přirozené předlohy — jsou pouze plastikami na očekávaných místech, aby je při prvním pohledu připomínaly.

Je temně fascinující, jak povrchní a zkreslený obraz o transgenderu je v nás pěstěn. A že jej takový máme dokládají právě zprávy, vyvolávající představu, že biologie pohlavní přirozenosti byla ovládnuta a překonána lidskou rukou. Jde přitom o naprostou iluzi, ne nepodobnou té o existenci myslících strojů.

Zvláště smutný je osud transgender "mužů" a "žen" v tom ohledu, že hledají řešení své pohlavní identity tam, kde jej, myslím, v principu nalézt nemohou. Jedincem opačného pohlaví se totiž reálně nestanou — pouze tak budou, s různou mírou úspěchu, vypadat.

Přijetí "plnoprávnosti" transgender pohlaví nelze získat ani nekompromisními, politicky korektními tlaky, vtahujícími násilím do hry na předstíranou i většinový zbytek společnosti. Ne proto, že by byla společnost schopna se z této hry prostě vyvázat — mediální zprávy i naše obecné představy o realitě změn pohlaví ukazují, že tuto hru již dávno všichni hrajeme. Nutný neúspěch transgenderové propagandy spočívá v tom, že její podstatu si — minimálně intuitivně, niterně — uvědomují především sami transgender jedinci.

Pravou povahu věci jim každodenně připomíná většinou již nevratná sterilita a doživotní závislost na farmaceutickém průmyslu v dodávkách hormonů. Pokud již přistoupili k operativní "změně" pohlaví, přidává se k tomu navíc nutná důsledná a pravidelná "údržba" jejich "pohlaví potvrzujících plastik". [3] Jejich tělo se totiž neustále snaží o návrat do svého přirozeného stavu a v míře svých, byť poměrně malých možností se i těchto operativních změn snaží zbavit.

Nelze se proto divit, že se mnozí transgender jedinci po nějaké době nakonec "vracejí" ke svému původnímu pohlaví. V míře, nakolik jsou toho jejich poničená těla a duše schopny.

Fantaskním mediálním titulkům se bohužel daří vzbuzovat dojem, že změna pohlaví je možná. Nějak v nich zapadá informace, že to lze pouze v případě, že pohlaví nechápeme biologicky, ale jako psychologický jev. Jen v takovém případě platí, že muže lze měnit v ženy, ženy v muže, nebo že je možné si z těch dalších desítek dnešních psychologických pohlaví jedno prostě zvolit — nebo vymyslet nové.

A proto by bylo fajn dovolit nám, všedním mužům a ženám, možnost beztrestně používat pro pohlaví jeho biologickou klasifikaci. Těm psychologickým hrám, natož jejich upřednostňováním nad biologickou realitou, v níž kotví významy pojmů "muž" a "žena", běžný člověk prostě nerozumí. Zvláště, když zmatek do celé situace vnáší média pěstováním mylného zdání, že tradiční biologický základ pohlavnosti se již dávno rozpadl.

— snílek


Komentáře

Comments powered by Disqus