Santa je mrtev III

... aneb kauza uprchlých klonů

Jak se zdá, v časech předvánočních se nám objevují nové jistoty. Těmto událostem, které si svou nevyhnutelností nezadají ani s nekompromisní pravidelností termínu pro podání daňového přiznání, se nevyvarujeme ani letos. Mezi novými stálicemi září převážně dvě. První z nich je celoplanetární, koordinovaně masové uvedení dalšího filmového pokračovaní Harryho Pottera. Tou druhou a závažnější je rok od roku se stupňující skandalizace případu úmrtí Santa Clause. Už jen v počtu pokračování si tato kauza s Harrym nikterak nezadá.

Santa Claus zemřel náhle před dvěma roky, podle všeho za velmi záhadných okolností. Rok poté se začaly ohledně jeho úmrtí objevovat nepodložené spekulace, indikující nepravděpodobnou možnost, že by celá Santova smrt mohla být pouze dobře zahraným marketingovým scénářem.

Letošní rok je na překvapení zvláště úrodný. Podle dostupných informací to vypadá, že z přísně střeženého výzkumného komplexu americké společnosti UAC Corporation uprchlo blíže nespecifikované množství Santových klonů. Míra jejich nebezpečnosti není známá. Policii se zatím nepodařilo žádného z nich zadržet. Přesto, že jsou uprchlíci notoricky známí, jejich dopadení bude komplikované a možná i nemožné. "Jak máme před Vánocemi chytit někoho, kdo podle popisu vypadá úplně přesně jako Santa Claus? Všechny cely máme teď přeplněné zarudlými vousatými tlouštíky a pořád přibývají další. S něčím takovým nikdo z nás nepočítal, nebyli jsme na takovou situaci školení," stěžuje si kapitán policejního sboru v Los Alamos.

FBI zvolila mnohem důmyslnější strategii. "Díky spolupráci s NSA, která nám poskytla veškeré možnosti jejich odposlouchávacího systému Echelon, můžeme v současné době zaznamenat, kdy a kde dojde k nákupu spřežení létajících sobů a kouzelných sání. Jedná se o relativně vzácný a málo prodávaný sortiment, takže v případě záznamu prodeje je pravděpodobnost dopadení hledaných klonů hodně vysoká," sdělil nám speciální tajný agent, velitel federální zásahové jednotky. Pak ještě dodal: "Sledujeme především ústavy pro choromyslné, kde je zvýšená šance výskytu osob nabízejících k prodeji produkty podobných kvalit. Předpokládáme, že se tam alespoň někteří klonovaní Santa Clausové brzy objeví." FBI je zkrátka vždy o krok napřed.

Kvůli této krizi dokonce došlo k mimořádnému jednání amerického Kongresu i Senátu, kde padl (za vlast, pozn. tzv infantilní) návrh na přehodnocení barevné stupnice národního ohrožení a zavedení nové úrovně. Návrh byl bez projednávání jednohlasně všemi přítomnými i nepřítomnými přijat a tak s okamžitou platností přibývá na stupnici za současným nejvyšším červeným stupněm ještě jeden červený stupeň s bílými proužky indikující předvánoční šílenství. Mimořádné projednávání této situace v Evropském parlamentu bylo odloženo na neurčito z důvodu zcela mimořádného projednávání ekonomických a bezpečnostních dopadů zavedení nové barevné škály národního ohrožení v USA.

Podle Dr. Elegnema Backwardse, ředitele výzkumného komplexu UAC, však není důvod k panice: "Claus je neškodný, vždy byl, i jeho klony tedy jsou... musí... by měly... alespoň se tak domníváme."

Tím však celá aféra nekončí. Do hry se vložila také Amnesty International, která kritizovala praktiky UAC jako silně neetické. Dr. Elegnem se k tomu vyjádřil takto: "Neporušili jsme žádný zákon. Podle zákona je zakázáno klonovat lidské organismy. Myslím, že vzhledem k Santovým nadlidským dovednostem, se zjevně nejedná o člověka, takže v tomto ohledu nevidím žádný problém."

Doktor Elegnem Backwards také objasnil některé další aspekty celého projektu: "Víte, celé to začalo před dvěma roky, kdy najednou nebyl nikdo, kdo by americkým dětem nosil dárky. Zahraniční kandidáti přicházeli v úvahu jen dva. Český Ježíšek však nebyl dostatečně lukrativní pro náš rozvinutý trh a ruský Děda Mráz neprošel bezpečnostní prověrkou a byla mu zamítnuta žádost o vízum poté, co odmítl poskytnout k lustraci své otisky prstů. No a tak jsme se pustili do práce my a jak vidíte, výsledek teď úspěšně běhá po světě. Zázrak." Elegnem dokonce navrhl řešení současné krize: "Jak ukázala ovečka Dolly, klonování má jednu specifickou vlastnost. Klony se nedokáží udržet naživu příliš dlouhou dobu. Dalo nám extrémní úsilí, abychom běžnou trvanlivost klonovaných Santa Clausů dostali alespoň na úroveň délky adventu. Současná krize se vyřeší sama přibližně týden po Štědrém dnu, kdy uprchlé vzorky dosáhnou hranice své životnosti. Stačí pak příslušný nález nahlásit a my zdechlinu sami na vlastní náklady odklidíme."

Zde z popela ignorance povstává otázka, čeho se vlastně společnosti UAC podařilo dosáhnout. Jako by nestačilo, že je Santa Claus již dva roky mrtvý. Za pár týdnů bude nejen mrtvý. Bude několikanásobně mrtvý. Masově mrtvý. Bude mrtvý téměř všude po světě. Oficiální stanovisko UAC k problematice, týkající se de facto klonování smrti, se nám však nepodařilo zjistit.

Letošní Vánoce budou zajisté velmi štědré. Pravděpodobná realizace možnosti, že každý člen z tlupy klonovaných Santa Clausů splní svou vánoční povinnost, garantuje všem jeho klientům znásobenou nadílku, extra protažené komíny a chuchvalce bílých vousů na koberci kolem stromečku. Možná, že UAC přišla s nečekaným řešením, jak efektivněji uspokojit naše spotřebitelské tužby. Každý vytoužený sen bude splněn hned několikanásobně, byť zcela totožným způsobem. Více stejné zábavy bez práce. Možná, že naše přání budou naplněna tak dokonale, že pro žádná další nezbude místo. Asi je to dnešní trend. A možná je to také důvod zůstat věrný Ježíškovi.

Slastné a kyselé... nebo jakže se to říká?

-- snílek

Komentáře

Comments powered by Disqus