Santa Claus je stále mrtvý

...aneb tajemství dobrého marketingu

Jan Janský

!!! Varování: následující text je tak lživý a mystifikující, že se od něj distancuje i sám autor. !!!

Je tomu asi tak rok, co stářím tragicky zesnula nejvýznačnější osobnost Vánoc, pan Santa Claus. Za záhadných okolností opustil tento svět, život však šel dál a duch Vánoc pomohl lidem na Zemi překonat nekonečný žal. Nyní se pokusíme zjistit, jaký je odkaz tohoto statečného muže lidstvu, zda svým náhlým odchodem chtěl říci něco, z čeho budou těžit ještě mnohé další generace.

Ve svých začátcích to neměl Santa lehké. Lidé ho nebrali. Nejprve se chtěl prosadit jako hlídač v zoo, kde hofascinovali sobi. Nikde ho však nechtěli přijmout, že prý je moc červený a z dlouhých šedivých vousů měly děti návštěvníků strach. Průlom nastal, když si Santy všimla firma Coca-Cola, tehdy ještě bezvýznamný kočovný výrobce omamných nápojů. Santa začal dělat do reklamy a brzy se stal celosvětovým symbolem Vánoc. Pro někoho,koho nechtěli pustit ani k sobům v zoo, to byl bezpochyby velký úspěch.

Pak už to šlo ráz na ráz. Z kočovné firmičky na okraji společnosti a legality se stala nadnárodní korporace (v centru společnosti a na okraji legality, pozn. autora) a Santa Claus dopřával své ješitnosti plnými doušky popularity nadnárodního boha. V posledních letech před smrtí se Santa snažil prorazit převážně na východní trhy, kde mu konkuroval exsovětský Děda Mráz a v Čechách Ježíšek. Náhlý Santův skon však celou situaci značně zkomplikoval.

Za úspěchem Coca-Coly stojí zajisté skvělý marketing (umění prodat zcela zbytečné věci co možná největšímu množství lidí, aneb reklamu na chleba "asi" neuvidíte). "Santa byl vždy velmi chytrý chlapec," nechala seslyšet Santova maminka (kecá, jaképak "vždy", vyrostl Vám, panimámo, tak jakýpak "vždy chlapec" pozn. autora). "Byl to takový americký Baťa," vzpomíná běžný New Yorčan a tlačí slzu. Bill Gates, po Clausovi druhý nejúspěšnější obchodník na planetě uznaně kroutí hlavou: "Je to prohnaný ďábel, tenhle Santa Claus. Porazil mne a to právem. S ním se zkrátka nikdo z nás nemůže měřit."

Vnucuje se myšlenka, zda loňské Santovo úmrtí nebylo jen další marketingovou strategií. Rovněž se vnucuje myšlenka, zda je Santa skutečně mrtvý, případně zda nenaplánoval svou smrt tak aby konečně rázným útokem nalidské city definitivně porazil své soky na poli symbolů Vánoc.

Odpověď asi nezjistíme, ale faktem zůstává, že lidé se Santou soucítí. Ctí jeho památku a svůj soucit projevují zcela otevřeně každým rokem v přeplněných nákupních střediscích. Santa Claus dokázal něco, o čem senesnilo ani Marxovi. Stačí jen malá ikona s tímto světcem a záhy je dvojnásob lidí v ulicích, což je zatím nedosaženým snem všech revolucionářů. Slovutní mongolští vědci dokonce zjistili, že tamní ovce začnou poshlédnutí podobizny tohoto červeného tlouštíka přežvykovat dvakrát rychleji, čímž pochopitelně dvakrát rychleji přibývají na váze. Problémem pouze zůstává, že také dochází k dvakrát rychlejšímu vypásání pastvin a v důsledku pak tyto obtoustlé ovce trpí hladem na zcela vyžraných stepích.

Boj proti konkurenci Santa jednoznačně vyhrává. Neviditelný Ježíšek patrně odešel tiše do důchodu a Děda mráz zřejmě užívá své nuzné penze na Bahamských ostrovech. Vánoce patří Clausovi. Komu patříte vy?

Epilog

Rozesláno jako přání k Vánocům a PF2005

Komentáře

Comments powered by Disqus