Prostor jako interpretace

Analýza a podstaty pojmu prostoru, filosofické aspekty fyzikálního pojetí prostoru. Publikováno v Eukleides: základy geometrie, Ludmila Dostálová (ed.), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2008, str. 127--154. Stahujte zde (PDF).

Komentáře

Comments powered by Disqus