Pokousal mě člověk aneb příběhy mučených

námět Jan Janský & Josef Korous

Trpět jako medvěd

Po desetiletí existence jejich civilizace zůstávají člověkem přehlíženi. Možná za to může jejich netečnost či neschopnost s lidmi efektivně komunikovat, ale nejpravděpodobněji je viníkem fakt, že od počátku jejich objevu slouží člověku jako vyhledávaná potrava -- a co více, jako prostředek ventilace skrytého sadismu každého z nás.

Ano, řeč je o zcela specifickém zvířecím druhu -- gumových medvídcích nebo, jak by řekli Slováci, medvedíkách. Kdo by je neznal, jsou barevní, tvární, velice chutní a je na nich možné provádět veškeré bestiality, které jednomu přijdou na mysl. Málokdo si však uvědomuje, že i gumový medvídek má duši -- gumovou a velmi lahodné chuti, ale má.

Následující řádky obsahují zaznamenané výpovědi některých příslušníků gumodvědí rasy. Jak se sami přesvědčíte, rčení "trpět jako pes" je v případě medvědích němých tváří více než výstižné.

Některým z vás snad přiblíží tyto dokumentární záznamy utrpení gumové medvědí rasy a vzpomínka na ně při příštím hodování snad i navodí soucit s těmito bytostmi.

Ostatním z vás, zvlášť těm, kterým vrtá hlavou, jak je možné zaznamenat výpovědi němých bytostí, nechť následující dokumentární záznamy slouží jako instruktáž nejlepšího možného využití potenciálu těch malých barevných gumových sviní.

Výpovědi němých medvědích tváří -- jednoduché případy

Nyní zdokumentujeme jednoduché instance trýznivých praktik prakticky praktikovaných na průměrném gumodvědím jednotlivci.

Napadení a pokousání člověkem

Nejčastějším útokem na gumového medvídka bývá napadení mlsným člověkem. Následky bývají fatální, jen výjimečně se oběti podaří uniknout.


Medvídek po napadení člověkem

Oběť: "Pokousal mě člověk. Nejspíš ani neměl hlad. Podařilo se mi uhnout jen šťastnou náhodou. Ale docela ho chápu nemám mu to za zlé... na jeho místě bych asi učinil totéž."

Rada tyranova: Naučte se ukusovat jednotlivé medvědí končetiny s chirurgickou přesností. Dá to práci, protože ukousnout rychle dobře urostlou medvědí želatinu chce notnou dávku cviku. Odměnou vám bude nezapomenutelný pocit jaký zažívají mistři bojových umění při přesné amputaci protivníkova údu.

Natahování -- počítačovou myší

Druhým nejčastějším případem trýzně želatiňáků se váže na nejjednodušší možnou deformaci -- natahování.


Tohle zná, umí a praktikuje každé dítě...

Oběť: "Zakously se do mě dva kolíčky na prádlo. Prádelní šňůra se prohnula pod mojí vahou. Když mi pak k nohám přivázali myš, myslel jsem, že je se mnou konec. Co následovalo potom si nepamatuju, natáhl se mi mozek..."

Rada tyranova: Postupně zvyšujte napětí. Na medvídkovi se začnou dělat bubliny, které posléze praskají... je to moc efektní, zvláště pokud použijete nějaký nástroj, který natahování provede za vás -- lze tak docílit větší přesnosti. Hlavně však celou událost můžete zaznamenat pro případné pozdější seance u čaje o páté... Níže uvedené instruktážní obrázky ukazují použití počítačové myši, která je v kombinaci s vhodným etalonem ideální volbou pro dosažení precizního navyšování tahového napětí.


Tohle zná, umí a praktikuje každé rafinované dítě...


Tohle zná, umí a praktikuje pouze postižené dítě...

Krut aneb jitrnice

Jednoduchou úvahou lze dospět k další populární deformaci -- krutu.


Klasická příprava na aplikaci krutu s jednoduchou pomůckou.

Oběť: "V tu chvíli jsem proklínal fyzikální zákony, že umožňují existenci želatiny. Těch otáček... Příště se chci narodit jako sádrová figurka..."

Rada tyranova: Mnohonásobný krut je těžké docílit pomocí dvou chápavých končetin, které máme za normálních okolností k dispozici. Proto je vhodné použití nějakých dodatečných pomůcek. V našem instruktážním případě jsme zvolili "jitrnicový" způsob, při kterém prostřednictvím vhodné penetrace podlouhlým objektem vytvoříme dvě jednoduché páky, které se již snadno ovládají. Za trochu práce navíc budete odměněni překvapením, kolik krutů ty svině malý vydrží...


Výsledek úspěšně aplikovaného krutu na příslušníka žlutého gumového medvědího etnika

Pitva

Každého dříve nebo později začne zajímat co se skrývá pod povrchem...


Klasický pokus o pohled pod kapotu...

Oběť: "Slyšel jsem, že být ze želatiny je nejlepší narkóza... není to pravda..."

Rada tyranova: Tohle nepotřebuje žádnou radu. Zjistíte, že i medvídek má vnitřek... stejný jako vnějšek, jenom trošku víc leptavý. Tip: Zkuste medvídka roztlouct kladivem. Upozornění: Slabší povahy však poté mohou mít potíže s nespavostí...

Výpovědi němých medvědích tváří -- komplexní případy

Po revizi případů jednoduchých je čas přistoupit i k těm mnohem komplikovanějším -- likvidaci medvědího národa v jako celku.

Genocida

Snadným způsobem likvidace jiného národa může být například již primitivní genocida.


Koncentrační gumodvědí tábor s barevnou segregací.

Oběť: "Roztřídili nás podle barvy pleti a pak zavřeli do ohrad. Co bylo nejhorší... hlídala nás etnicky minoritní skupinka elitářských a bohatých medvědů... jako by nás neznali."

Rada tyranova: Radost z přemožení, dominance, následované ponížením a postupným rozkladem a konečnou exterminací gumodvědí rasy je požitkem sama o sobě. Při časté a opakované genocidě gumodvědích civilizací však doporučujeme pro jistotu pravidelnou návštěvu psychiatra... nebo alespoň nejbližší zoologické zahrady.

Abu-Ghraib

V případě znudění vlastní fantazií se často přistupuje k osvědčeným a zaběhnutým postupům kolektivní trýzně.


Rekonstrukce událostí z jedné nechvalně proslulé americko-irácké věznice.

Oběť: "Naložili nás do autíčka na dálkové ovládání, svezli na hromadu. Pak na nás čuměl pes, štěkal krokodýl a všechno organizovala hnusná opice na snowboardu..."

Rada tyranova: Tohle není k smíchu. Přesto to doporučujeme zkusit. (Není to k smíchu ani potom, ale přesto...)

Transplantace

Vzhledem k moci, kterou člověk nad gumodvědí populací má, není překvapením, že se objevují i případy pokusů o transplantace...


Předoperační fáze.


Zjevně úspěšná transplantace.

Oběť: "Potřeboval jsem jenom novou ledvinu. Když jsem se probral, byl ze mě úplně jiný medvěd..."

Rada tyranova: Čím složitější (lze klasifikovat například dle množství kusů) a náročnější operaci provedete tím většího zadostiučinění se vám dostane. Gumodvědi milují změnu -- budou vás mít k smrti rádi...


Stylizace pro reklamní poutač transplantační kliniky,
aneb složíme vás jak budeme chtít...

Náboženství

Největším neštěstím, jaké se může gumodvědí civilizaci přihodit, je vznik náboženství.


Důležité je se s tím nesrat.

Oběť: "Jakmile je rozhodnuto, nezbývá než se modlit za pokud možno co nejmenší a nejostřejší hřebík..."

Rada tyranova: Výhodou ukřižovávání gumodvídků je bezpochyby to, že na jeden kříž jich můžete přibít hned několik. Radost z ukřižování přináší zvláště pozorování vzniku gumodvědího náboženství a mytologie, které většinou následuje bezprostředně poté. Bohužel však veškeré náboženské projevy končí ve chvíli, kdy dojde ke snědení posledního z nově věřících...


Takhle skončili Gumojžíšovci... mnohokrát...

Pošlapání

Nejjednodušší, masové a politicky nekorektní antigumodvědí gesto je bezpochyby pošlapání.


Klasická ukázka pošlapání medvědí rasy.

Oběť: "Rasismus a xenofobie... vyhladit je všechny ty humanoidní bastardy..."

Rada tyranova: Tuto techniky provádějte jen v případě, že máte naspěch. Jednou z rafinovanějších variant může být provedení upuštění balíčku s gumodvědí civilizací a následné předstírané našlápnutí "jakoby omylem". To je vždycky nejvíc vytočí.

Vrchol antigumodvědích praktik

Dokonalosti v mučení gumodvědů mohou dosáhnout jen často praktikující mistři.

Selbstmord

Vrcholem a nejhorším ponížením gumodvěda jsou situace, v nichž je dohnán k aktu, ve kterém sám na sebe vztáhne tlapu...


Klasický případ gumodvědí sebevraždy.

Oběť: "Nemělo už smysl dál být. Sbohem, a pozdravujte vlaštovky..."

Rada tyranova: Ideálním způsobem, jak přimět gumodvěda spáchat selbstmord je přesvědčit ho, že zůstal zcela sám -- například tím, že mu sníte všechny jeho příbuzné. Poskytněte mu vhodný materiál (lano) a lokaci (strom) a čas bude pracovat pro vás. Velmi pravděpodobně se však stane, že čekat proste nevydržíte. V takovém případě můžete do situace zasáhnout -- prostě tu rudou bestii zlynčujete. Nezapomeňte však, že k docenění případu třetí stranou je nutné, aby vypadal jako skutečná sebevražda -- odkliďte proto důkladně všechny stopy...

Závěr

Tak vidíte, i gumodvědi mají duši... a proto je takovým potešením je mučit...

Komentáře

Comments powered by Disqus