14 let konspirační teorie o kulatém čtverci

Letos je tomu již 14 let, co byla prostřednictvím masmédií předložena světu konspirační teorie o nečekaném útoku na nejmocnější zemi světa. Teorie, v níž figuruje devatenáct únosců, o jejichž činu nikdo předem nic nevěděl, čtyři unesená letadla, jejichž únosu a dlouhém letu mimo stanovený kurz si nikdo nevšiml, a oheň, který na Manhattanu způsobil úplný symetrický kolaps tří ocelových mrakodrapů. Tato konspirační teorie je sice v rozporu snad s veškerou dostupnou evidencí, přesto je z nějakého důvodu, nad kterým by se měl každý, kdo tak ještě neučinil, poctivě zamyslet, v masmédiích a politických kruzích stále pokládána za jedinou "pravdivou" verzi. Přitom k její falsifikaci stačí, troufám si tvrdit, i jen jediný videozáznam kolapsu sedmé budovy bývalého Světového obchodního centra (WTC7).

Ponechme nyní stranou tisíce inženýrů a architektů, falsifikujících na základě dostupných důkazů oficiální konspirační teorii a požadujících řádné vyšetření události. Ponechme stranou desítky a stovky zásadních nezodpovězených otázek, jejichž existence sama v podstatě oficiální konspirační teorii vyvrací. Ponechme stranou podivné mediální hry. Ponechme stranou skutečnost, že jedině viník má zájem na eliminaci důkazního materiálu a maření vyšetřování. Ponechme to vše stranou a pusťme si následující videozáznamy kolapsu WTC7.

Ocelové budovy se vlivem požáru kupodivu nehroutí, s výjimkou 11. září 2001, alespoň podle konspiračních teoretiků prosazujících oficiální verzi. Navíc celková symetrie kolapsu WTC7 — tedy náhlé současné selhání všech nosných opor jeho struktury — snad ani nepotřebuje komentáře. Dosáhnout takového profilu pádu je možné jen řízenou demolicí, a to ještě za předpokladu, že se podaří tak, jak má. (Sled explodujících náloží je na prvním videu zvláště dobře vidět u pravé zadní hrany WTC7.)

Pro srovnání se podívejte na kompilaci záznamů "oficiálních" řízených demolic.

Abychom jim nekazili jejich teorii, neměli bychom podle fanatických konspiračních teoretiků moc přemýšlet ani nad tím, že samotný National Institute of Standards and Technology (NIST) ve své konečné zprávě ke kolapsu WTC7 na straně 48 uvádí a oficiálně tak potvrzuje, že budova padala 2.25 vteřiny volným pádem. Kupodivu variantu řízené demolice ve zprávě neuvažují. Je zřejmé, že volným pádem se může jakákoli struktura hroutit jen v případě, že není brzděna strukturou jinou. V případě pádu budov to znamená, že nižší podlaží nakladou žádný odpor hroutícím se podlažím vyšším. Zmínka o volném pádu v případě WTC7 má jediný — byť ve zprávě samotné nevyřčený — závěr: muselo se jednat o řízenou demolici… nebo o bezprecedentní zásah vyšší moci, o zázrak.

Kupodivu tuto bezprecedentní událost, která nemá v historii obdobu, stihlo v předstihu před událostí samotnou oznámit několik televizních stanic.

Jak to mohli vědět? Kdo jim tu zprávu dodal?

Jak dlouho to ještě potrvá — a dojde-li k tomu vůbec, — než lidé konečně nabudou schopnosti přemýšlet sami za sebe a dovedou si na základě zcela přímo dostupných informací tvořit vlastní úsudek? Kdy najdou lidé odvahu pohlédnout bytostně nepříjemné pravdě do tváře?

Nevíte jak začít? Začněte se čtrnáct let starým kolapsem WTC7 a s domýšlením důsledků, které naprosto zjevná a úkladně připravená demolice má pro výklad procesů ve světě kolem nás.

Konspirační teorie mohou být velmi nebezpečné. Zvláště nebezpečnou takovou teorií je "oficiální verze" událostí z 11. září 2001. Mnoho touto konspirační teorií posvěcených intervencí, vytváření chaosu a postupné oklešťování občanských svobod je toho snad dostatečně zjevným dokladem. 14 let bojujeme proti terorismu a úspěšně jsme vytvořili Islámský stát. Jak k tomu mohlo dojít? Pravděpodobně tím, že si nechceme připustit, že hybnou silou, sponzorem a manažerem mezinárodního terorismu jsou od počátku ti, kteří nás zároveň nutí s ním "bojovat".

— snílek

Komentáře

Comments powered by Disqus