Meditace nad tarotem — české vydání

K velké mé radosti vyšla tento měsíc v nakladatelství Malvern kniha, již považuji za jedno z nejhlubších duchovních děl 20. století. Jedná se o Meditace nad tarotem od neznámého autora — který je ale vlastně docela dobře znám, jmenuje se Valentin Tomberg, jen si přál vydat toto své dílo posmrtně a anonymně.

Kniha s podtitulem Cesta do nitra křesťanského hermetismu svého čtenáře v meditacích nad symbolikou dvaadvaceti karet velkých arkán marseilleského tarotu vede k realitám dvou zdánlivě rozporných oblastí — k realitě hermetismu a realitě křesťanského mystéria. Tarotové karty autor meditací neužívá k věštění či předpovídání. Symboliku tarotu, jehož původ je dodnes zakryt tajemstvím, bere jako prostředek ke kontemplaci rozmanitých aspektů duchovního — hermetického — rozměru světa a vztahu člověka s Bohem. Tarotová symbolika je autorovi hlubokou studnicí vztahů, čítankou, dovolující hledajícímu orientaci na poli celkové duchovní zkušenosti — od mystiky, přes gnosi a magii k hermetismu.

Jedním z cílů této knihy, jak se mi zdá, bylo překlenout propast mezi "oficiálním" a "esoterním", hermetickým křesťanstvím. Snaží se čtenáře přivést k poznatku, že hermetismus ve smyslu oblasti intuici dostupných vhledů, reprezentovatelných symbolickou formou (například tarotem), není s křesťanskou vírou a naukou neslučitelný. Naopak, jak autor dokládá na mnoha příkladech, ke křesťanství, a dokonce k jeho "univerzální", katolické formě, vede. Snad proto je původním jazykem knihy francouzština — jazyk země s bohatou jak esoterní, tak katolickou tradicí. A snad proto tuto knihu, byť v očích mnoha kontroverzní, znali, studovali a posvětili nejvyšší katoličtí duchovní — předmluvu (původně doslov) napsal kardinál Hans Urs von Balthazar, knihu znal Jan Pavel II a její ruské vydání údajně posvětil Benedikt XVI.

Jen o nemnoha knihách se dá bez patosu říci, že jsou člověku cestou k pravdě, jež mu pak je zdrojem dalšího, či nového, života. Meditace o tarotu takovou knihou je — alespoň pro mne.

Radost z vydání knihy je u mne posílena i skutečností, že jsem se podílel na jejím překladu.

— snílek

Komentáře

Comments powered by Disqus