COVIDíme: Tajemný muž s modelem (žádost dle 106/1999 Sb.)

/media/notes/covidime-tajemny-muz-s-modelem-zadost-dle-106/ab-nekdo-s-modelem.thumbnail.png

Aktualizováno (odpověď Úřadu vlády). Zvláštní prohlášení Andreje Babiše o tom, jak vláda rozhodovala o "proti-kovidových opatřeních" na základě toho, že v březnu a v srpnu k nim "přišel někdo s matematickým modelem" by nemělo uniknout vaší pozornosti. Pokud totiž zvážíte myšlenku, že nejde jen o nesmyslný a zmatečný blábol, pak zde máme poměrně jasné sdělení, že ČR je v aktuální "krize" dost možná pouze objektem vnějšího řízení.

Toto prohlášení je natolik zvláštní, že stálo za oficiální žádost o další informace. Dne 14. října 2020 jsem tedy svým jménem odeslal do datové schránky Úřadu vlády následující žádost.


Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 12. října 2020 na tiskové konferenci po jednání vlády [1] pronesl premiér České republiky Andrej Babiš v komentáři následující větu:

My jsme zkrátka rozhodovali a v březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten stejný člověk, ale už přišel v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, nepřišli.

Pan premiér se dvakrát a specificky odkazuje k jedné konkrétní osobě, která měla, jak z věty i z kontextu tiskové konference vyplývá, výrazný vliv na rozhodování vlády České republiky.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám premiéra České republiky Andreje Babiše, resp. Úřad vlády České republiky, resp. vládu České rebubliky o poskytnutí následujících informací:

  1. Kdo je onou odkazovanou osobou? [2] Jakou má tato osoba kvalifikaci?

  2. Co bylo náplní březnového setkání s odkazovanou osobou? Jaký byl jeho závěr a jaké byly na jeho základě učiněny kroky?

  3. Jaké podstaty a jakého účelu byl zmiňovaný matematický model?

  4. Jaké byly (prezentované, diskutované) výsledky tohoto modelu?

  5. Byla ověřena či diskutována (i ex-post) validita daného modelu? Pokud ano, kým a jak?

  6. Bude tento model se vstupními daty zpřístupněn veřejnosti? Pokud ano, kdy a kde? Pokud ne, z jakého duvodu?

  7. Co bylo náplní srpnového setkání s odkazovanou osobou? Jaký byl jeho závěr a jaké byly na jeho základě učiněny kroky?

  8. Kdo jsou "ti, kteří měli přijít", ale "nepřišli"? Co bylo, v souvislosti s dalšími kroky vlády, očekáváno od těch, kteří "nepřišli"?

Předem děkuji za vyřízení žádosti, s pozdravem,

Ing. Jan Janský, Ph.D.
[dat. nar]
[adresa]
[dat schránka]

Od nynějška do 30ti dní bychom měli znát alespoň nějakou odpověď.

Budu vás informovat,

— snílek

Odpověď Úřadu vlády z 30. října 2020

Z odpovědi je patrné, že se v září vedla diskuse s tím, že "ti, co nepřišli" byli lidé, kteří podle všeho nesouhlasili se opakovaným zaváděním sanitárních represí ze strany státu. Model krátce po odeslání této žádosti "odhaleného" Pavla Řeháka [3] budeme muset poptávat "u něj", tzn. "podklady", na jejichž základě se vláda prý rozhodovala — na základě screenshotů excellovské tabulky (!?) — nám dány k dispozici nebudou.

Hlavní část odpovědi je následující (celá pak níže):

K bodu 1. až 4. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že se jedná o Pavla Řeháka, jenž v březnu 2020 připravil matematickou prognózu předpokládaného vývoje epidemiologického vývoje v České republice na základě tehdejší situace v Itálii, jehož data, jež v této prognóze prezentoval, se postupně potvrzovala. Předmětnou matematickou prognózu předal Pavel Řehák při březnovém setkání, jejichž výsledkem byly možné scénáře při očekávaných nárůstech nakažených o 22, 25, 30, 35, 40 a 45 procent denně.

K bodu 6. Vaší žádosti si Vám dovoluji sdělit, že jedině Pavel Řehák v postavení soukromé osoby jakožto autor může zveřejnit předmětný matematický model.

K bodu 8. Vaší žádosti si dovoluji uvést, že se jedná o skupiny odborníků Ministerstva zdravotnictví, jež neměli totožný názor při obhajování zavedení plošného nošení roušek bývalého ministra zdravotnictví na jednání Integrovaného centrálního řídícího systému, přičemž tyto skupiny nepředstavily žádný varovný matematický model do 14. září 2020.

K bodu 5. a 7. Vaší žádosti si Vás dovoluji informovat, že Vámi požadované informace v předmětných bodech se však nevztahují k působnosti Úřadu vlády ČR, jenž Vámi požadovanými informacemi ani nedisponuje, nýbrž zásadně k působnosti Ministerstva zdravotnictví a činnosti skupin odborníků na Ministerstvu zdravotnictví.

Působnost Úřadu vlády vymezuje ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), podle něhož Úřad vlády plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky, jejích orgánů, členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, a orgánů, o nichž tak stanoví zvláštní zákon nebo tak rozhodne vláda.

Rozsah poskytovaného odborného zajištění činnosti vládě Úřadem vlády ČR a tím i rozsah této oblasti působnosti Úřadu vlády ČR je přísně limitován, Úřad vlády ČR odborně zabezpečuje činnost vlády jako celku, nezabezpečuje tedy činnosti jednotlivých jejích členů, jimž odborné zabezpečení poskytují jimi řízená ministerstva, přičemž zásadně do jeho vymezení nelze zahrnout ani oblasti činnosti veřejné správy, jež spadají do působnosti konkrétních ministerstev či jiných ústředních orgánů státní správy.

Z tohoto důvodu Vaši žádost v bodech 5. a 7. Vaší žádosti o informace s odvoláním na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích, odkládám. Na základě výše uvedeného Vám doporučuji obrátit se s Vaší žádostí v těchto bodech přímo na věcně příslušné Ministerstvo zdravotnictví.

S pozdravem
Mgr. Jan Večeřa
ředitel Odboru právního a kontrolního
/media/notes/covidime-tajemny-muz-s-modelem-zadost-dle-106/36646-2020-UVCR-4_1.jpg /media/notes/covidime-tajemny-muz-s-modelem-zadost-dle-106/36646-2020-UVCR-4_2.jpg

Komentáře

Comments powered by Disqus