Texty / Technologie

Štítek: Technologie

Utopie umělé mysli

Mohou stroje myslet jako, či dokonce lépe než lidé? Soudobé populární přesvědčení je, že to již není otázka možnosti, ale pouze času. Názor, že stroje myslet nemohou a nikdy myslet nebudou, se dnes pomalu propadá do pomyslné oblasti dobou překonaných předsudků. Bližší pohled však odhaluje problém. V následujícím textu předkládám dva argumenty proti možnosti myšlení strojů, a naznačuji cestu opravdového poznání toho, co je, zvláště v době dnešní s ohledem na dobu budoucí, tak klíčové — lidské mysli.

24. července 2017 | Eseje, Myšlenky | Filosofie, Myšlení, Technologie, Věda

Obohacování!

Homogenní materiál nemá perspektivu. Nemá v sobě potřebný potenciál, nejsou v něm využitelná pnutí a někdy se ještě navíc chová konzervativně, tedy se brání vnitřní změně. Takový stabilní materiál je, přiznejme si narovinu, k ničemu. Dá se použít leda jako těžítko. A těžítko vytěžit nelze. Možná snad jen s velkou těží. Těžko co si s takovým stavem počít. Problém je naštěstí řešitelný. I z pasivní, stabilní, neužitečné hmoty lze zformovat látku aktivní, nestabilní a využitelnou! Existuje k tomu vhodný proces. Je třeba obohacovat!

25. září 2016 | Glosy, Humor, Úlety | Společnost, Technologie

Hacking The Mind

We need a program of psychosurgery for political control of our society. The purpose is physical control of the mind. Everyone who deviates from the given norm can be surgically mutilated.

3. dubna 2008 | Překlady, Studie | Konspirace, Technologie

Nové výzvědné technologie: Hackování mysli

Psychochirurgický program je potřeba za účelem politické kontroly společnosti. Cílem je fyzická kontrola mysli. Kdokoli se odchýlí od dané normy bude chirurgicky zmrzačen. Jedinec si může myslet, že tou nejdůležitější realitou je jeho vlastní existence, ale to je jen jeho osobní názor. Chybí mu historická perspektiva. Člověk nemá právo rozvíjet svou vlastní mysl.

3. dubna 2008 | Překlady, Studie | Konspirace, Technologie

Nebezpečí softwarových patentů

Přednáška Richarda M. Stallmana, který je známý nejen svojí zakladatelskou rolí ohledně projektu GNU, ale též jako angažovaný řečník. Tento článek přináší český překlad jeho přednášky na téma kritiky koncepce softwarových patentů, která se konala 11. listopadu 2004 na pražském ČVUT. Jednotlivé body přednášky tvoří porovnání a analýza odlišností autorského a patentového zákona, příklady dopadů softwarových patentů na vývoj softwaru, problematika nemožnosti vyhledání relevantních patentů, získávání licencí, vztah produktů k patentům, strategická vize pro Evropu a další.

8. ledna 2007 | Přednášky, Překlady | Etika, Informatika, Společnost, Technologie

Jack The Picker's Bussiness Letter

From school assignment: write a letter to an english language newspaper published in your country criticising Local Council's decision to improve street lighting...

12. prosince 2005 | Humor, Úlety | Technologie

Výstupní zpráva Evropské komise

Výstupní zpráva Komise pro zkoumání vlivu informačních technologií na typické příslušníky životních forem evropských ekosystémů. Hlavní náplní realizovaného experimentu bylo odhalit vliv informačních technologií na životní formy koexistující na území současné Evropské Unie. Neznalost a absence rigorózní analýzy problému vlivu dnešních informačních technologií na životní formy je závažným nedostatkem a překážkou při tvorbě nových regulí a směrnic Evropského úřadu pro informační technologie ve vztahu k regionálním životním formám. Esenciálnost experimentu je tedy zcela evidentní.

10. května 2004 | Humor, Studie, Úlety | Informatika, Technologie, Věda

Celkem 7 příspěvků, strana 1/1.           

Kategorie

Štítky

Roky