Texty / Eseje

Kategorie: Eseje

Utopie umělé mysli

Mohou stroje myslet jako, či dokonce lépe než lidé? Soudobé populární přesvědčení je, že to již není otázka možnosti, ale pouze času. Názor, že stroje myslet nemohou a nikdy myslet nebudou, se dnes pomalu propadá do pomyslné oblasti dobou překonaných předsudků. Bližší pohled však odhaluje problém. V následujícím textu předkládám dva argumenty proti možnosti myšlení strojů, a naznačuji cestu opravdového poznání toho, co je, zvláště v době dnešní s ohledem na dobu budoucí, tak klíčové — lidské mysli.

24. července 2017 | Eseje, Myšlenky | Filosofie, Myšlení, Technologie, Věda

Převrat gladiátorů?

Svět médií dnes žije aktuálním děním v Turecku. Ať již byl tamní "pokus o převrat" událostí autentickou, tedy skutečným pokusem sesadit Erdogana, nebo pouze inscenovanou záminkou ke konsolidaci moci, připravenou samotným Erdoganem, zdá se mi, že velmi důležité aspekty celé události unikají pozornosti. Ty aspekty se týkají jména, které se po události začalo objevovat v médiích a v němž se skrývá klíč k celé události. Je to jméno Fethullah Gülen.

18. července 2016 | Eseje | Politika, Společnost

Studium přednáškových cyklů Rudolfa Steinera a problém poznání

Filosofie svobody Rudolfa Steinera začíná zkoumáním problému svobody: Můžeme si volit to, čeho si žádáme? Tento problém vyřešil tím, že naznačil, že ve skutečnosti si můžeme zvolit rámec našich pohnutek, morální základ, od nějž se odvíjejí naše činy (jak vnitřní tak vnější). Odtud se posunul k problému vjemu a pojmu: Jaký je vztah mezi naší myšlenkovou aktivitou a zkušenostmi?

20. srpna 2013 | Eseje, Překlady | Anthroposofie

Poetika sebevražd na filmovém plátně

Cesta za neuchopitelným na vlnách neexistence. Stahujte zde (PDF).

6. prosince 2005 | Eseje | Bytí, Kinematografie

Český sen a Tativille

Pokus o krátké komparativní a meditativní srovnání dvou žánrově odlišných filmových děl. Stahujte zde (PDF).

13. ledna 2005 | Eseje | Kinematografie, Společnost

Politická korektnost ve filmové tvorbě

Aneb krásy filmové kontroverze. Školní studie. Stahujte zde (PDF).

8. srpna 2004 | Eseje | Etika, Kinematografie

Svět není černobílý

Nemohu nereagovat na článek Václava Klause (MF Dnes 18. srpna 2001), ve kterém polemizuje s názory Erazima Koháka, nazývá je „utopickými“ a srovnatelnými s trendy filosofie minulého století, které nepřímo zapříčinily vzniky několika totalitních režimů.

28. srpna 2001 | Eseje | Etika, Politika

Celkem 7 příspěvků, strana 1/1.           

Kategorie

Štítky

Roky