Fanatický okultní klub Kristýna Bartáka

Slovo úvodem

Kdy se poprvé objevuje Krystýn Barták na světové scéně není zatím přesně známo. Jisté je, že jeho současná inkarnace nepřišla do povědomí plzeňských elit dříve, než roku minulého, to jest roku 2007.

První zmínky o Bartákově existenci přichází z nečekaných zdrojů. Zcela náhodou na něj totiž naráží mladý čajomilský učeň Yiosephuss K. Bartákovo staletími vyšlechtěné charisma okamžitě působí a Barták tak okamžitě unáší Yiosephovu duši.

"Nevěděl jsem, co se se mnou děje. Bylo to silnější než vodní dýmka na LSD," vzpomíná na incident pan Yiosephuss.

Po několika týdnech se však Barták stahuje do ústraní a nechává za sebou jednoho pomateného čajomilce a spoustu palčivých otázek, z nichž asi nejzásadnější se dá formulovat takto:

Kdo je Krystýn Barták?

Odpověď na tuto otázku se pokusíme zodpovědět na této stránce.

Mnoho tváří Krystýna Bartáka

Dlouhou dobu nebyla badatelům vůbec známa sama podoba Bartákovy osoby. Osud tomu chtěl, že jednoho nedeštivého dne byla jistým P.D. z vesnice, jež má jako jediná v republice ve svém názvu výraz pro mnohonásobně větší urbanistický celek, po umném odstranění ochranných profilových bariér megalomanských internetových portálů nalezena podobizna Bartákovy současné existence.

Daleko větší překvapení přišlo však hned vzápětí, kdy byla pozorným Y.Y. poodhalena pohnutá Bartákova historie. Je dnes všeobecně uznávaným faktem, stejně nezpochybnitelným jako je nezpochybnitelnou jistotou škodlivost kouření, důvtip Vlasty Parkanové a pracovitost Ferdy Brablence, že v rámci naší kulturní historie zastával Barták následující formy existence.

Světlonoš a spací pytel

Nejstarší doposud známou Bartákovou inkarnací byl vynálezce noční košile a spacího pytle jménem Ježíš Barták. Je dnes málo známým faktem, že slovo "spasitel" se vyvinulo v průběhu staletí postupným komolením a krácením původního sousloví "spací pytel".


Ježíš Barták, nejstarší známá inkarnace Krystýna Bartáka. Vyobrazen ve svém produktu, do kterého byla v následujících staletích oděna velká část lidstva.

Záhada jménem Adolf Barták

Nejkontroverznější a zároveň nejokultnější Bartákovo vtělení. O jeho osudu se dnes ví pouze tolik, že jakožto nevlastní jednovaječné dvojče Adolfa Hitlera byl odmalička protikladem ke svému dominantnímu a militantnímu bratru. Jeho mnohdy až s dětskou naivitou hraničící dobrotivost, která byla v bratrových očích nesnesitelnou charakterovou vadou, je zřejmě důvodem téměř kompletního vyhlazení všech dobových záznamů, které by mohly jeho dominantního bratra Adolfa spojovat s jeho nevlastním jednovaječným bratrem Adolfem. Konečné rozřešení této otázky vyvolávající záhady je věcí budoucích generací.


Adolf Barták se při proslovu usmívá na fotografa.

Filmové inkarnace Krystýna Bartáka

Bartákův všestranný talent se ve dvacátém století uplatnil i ve filmu. Jeho sláva však neměla dlouhého trvání. Po natočení několika filmů musel Barták branži bohužel opustit. Důvodem byly nezvladatelné protesty filmových fanoušků, kteří se vehementně domáhali filmů, ve kterých by hráli herci a osobnosti, na které byli zvyklí. Vzhledem k tomu, že byl Barták prakticky neznámým hercem, nebyla mu v prostředí velkého filmu dána šance. Jeho dva nejslavnější filmy byly na základě protestů dokonce přetočeny znovu, bez jeho osoby.


Záběr z nejslavnější scény filmu Bartákův instinkt (Bartak's Instinct, IMDB rating 10,6). Film byl však na základě diváckých protestů přeobsazen a přetočen pod jiným názvem.

Bartákova osoba se ke konci jeho v podstatě neexistující filmové kariéry stala předmětem zájmu bulvárního tisku. Undergroundový plátek TIME, vydávaný spolkem přátel UFO, IMF, WB, FED a švýcarské BIS, věnoval celé jedno číslo účelu diskreditace Bartákovy osoby a apelu na jeho budoucí ignoraci. Aby redakce potvrdila svou účast na iniciované agitaci, byl celý náklad ještě před samotnou produkcí spálen na náklady venezuelských rybářů.


Krystýn Barták v náručí tasmánského ropného barona, Toma Cruise.

Skrytá identita

Po tragickém neúspěchu ve filmovém průmyslu se podle všech dostupných dezinforací uchýlil Barták do kláštěra kdesi v horském masivu v centrální Asii, odkud po nadcházející desitiletí, až do svého tragického skonu po požití neznámé halucingenní houby, na dálku žehral světu.


Jedna z mála fotografií Bartáka bin Ladina.

Krystýn Barták dnes

Naštěstí máme to štěstí, že pro štěstí všech nás zúčastněných i lhostejných byla šťastně získána jedna fotografie s aktuální podobou šťastného Krystýna Bartáka.


Současná podoba Krystýna Bartáka.

O kultu a vyznavačství Krystýna Bartáka

Nehledejte Krystýna Bartáka. Nenajdete ho, je totiž okultní, což znamená, že jeho existence není o ničem jiném než "o kultech". Neexistence této osoby pochopitelně znamená, že není, ani nebylo úmyslem se této osoby nějak dotknout -- což ani nebylo možné, když je tak moc okultní.

Pokud se však budete chtít dotknout nás, víte, kde nás hledat. ;-)

-- Váš Kult KB