Akce / Myšlení

Proběhlé akce

Štítek: Myšlení

16. ledna 2018 (úterý), 19:00
Zapomínání, spánek, smrt

Tři běžná slova jejichž podstata i smysl zůstávají záhadnými. Tyto tři analogické procesy — zapomínání, spánek, smrt — mají svůj odpovídající protipól — rozpomínání, probouzení a vzkříšení. Jakou roli hrají v našich myšlenkách, a životech? Jaký vztah mají k základům lidského bytí?

Pojďte se námi nad těmito tématy zamyslet v dalším z besedních setkávání Kořeny vnímání
.

KDY: 16. listopadu 2018, 19:00
KDE: Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.
Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

30. prosince 2017 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Hermetismus, Myšlení

23. listopadu 2017 (čtvrtek), 19:00
Umělá inteligence, chytré stroje, virtuální světy

Umělá inteligece — co to je, jaké jsou její možnosti, její limity? Blížíme se konstrukci plnohodnotné umělé mysli, nebo je umělá mysl nedosažitelnou utopií? Čím nás současný trend konstrukce "chytrých" strojů, virtualizace a tvorby virtuálních světů obohacuje a co nám naopak bere? Žijeme ve virtuální realitě?

Součástí večera bude též diskuse textu Utopie umělé mysli.

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 23. listopadu 2017, 19:00
KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.
Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

9. listopadu 2017 | Myšlenky, Semináře | Myšlení, Společnost, Technologie, Věda

14. června 2016 (úterý), 19:00
Prostor a čas

Co je prostor? Co je čas? V těchto pojmech i ve zkušenosti s jevy, které označují, se skrývá mnohem více, než co je spojeno s dnes běžnými představami a náhledy, k nimž dospěla, řekněme, současná fyzika. Pojďme se společně zamyslet nad zajímavými prvky z historie významu obou těchto pojmů i nad tím, co s nimi bylo a je fyzikálně, filosoficky i duchovně spjato.

V dalším pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání si v kontextu pojmů PROSTOR a ČAS krátce připomeneme s nimi související myšlenky myslitelů jako byli Galilei, Descartes, Newton, Leibniz, Mach, Einstein (fyzikální aspekt) či Barfield, Tomberg, Steiner (duchovní aspekt) a spojíme je s pochopením a vhledy vlastními.

Vstup: zdarma

KDY: 14. června 2016, 19:00
KDE:
čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

26. května 2016 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus, Myšlení, Steiner R., Tomberg V., Věda

18. prosince 2015 (pátek), 19:00
Evoluce vědomí

Přátelé, jste tímto srdečně zváni na další debatní večer Kořeny vnímání, tentokrát na téma Evoluce vědomí. Během večera se budeme zabývat hledáním odpovědí na následující otázky:

 • Co je to vědomí?
 • Vyvíjelo se lidské vědomí v dějinách?
 • Jaké jsou možnosti, jsou-li jaké, takovou skutečnost nahlédnout, zjistit?
 • Jaký je vztah mezi světovými fenomény a (lidským) vědomím?
 • Jak souvisí studium zemské prehistorie s evolucí vědomí?


Při hledání odpovědí na tyto otázky využijeme myšlenek Owena Barfielda, Rudolfa Steinera a mého textu o analogii a vědomí.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

3. prosince 2015 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Myšlení

30. října 2015 (pátek), 19:00
Dobro a pravda

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma DOBRO A PRAVDA. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Jaký je vztah mezi dobrem a pravdou?
 • Je možné jednat dobře bez ohledu na pravdu?
 • Je možné znát pravdu a jednat zle?
 • Jsou dobro a pravda, tyto dva věčné principy, v našich životech vzájemně nezávislými kvalitami, či k jednomu vždy přistupujeme prostřednictvím druhého?

Tyto a podobné otázky budou náplní dalšího otevřeného debatního večera Kořeny vnímání.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

20. října 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost

17. července 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy paradoxů

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma PARADOXY PARADOXŮ. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Otázka: Co dělá paradox paradoxem?
 • Otázka: Jaká je povaha a podstata autoreferenční (sebevztažné) vazby u logických paradoxů?
 • Otázka: Co lze skrze paradoxní konstrukce nahlédnout o naší vlastní myšlenkové aktivitě?
 • Analýza známých paradoxů (paradox lháře, paradox holiče, Russelův, Richardův, a další).
 • Nastínění konstrukce, argumentace a důkazu slavných Gödelových vět o neúplnosti formálních systémů a jejich významu v historii logiky a matematiky (s třešničkou navíc, pro pozorné účastníky ;-)).

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

30. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Myšlení, Věda

19. června 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy postmodernismu

Přátelé,

jste srdečně zváni na další besedu v rámci Kořenů vnímání, tentokráte s titulem PARADOXY POSTMODERNISMU. Náplní besedy bude krátká přednáška a následná diskuse otázek spojených s východisky a předpoklady postmoderní filosofie a postmoderní světonázorové pozice:

 • Východiska posmoderny, předpoklady teze o selhání "velkých vyprávění" (metanarací) v moderní společnosti.
 • Krize legitimizace vědění a vědy — je novověká věda pouze řečovou hrou, sociálním jevem?
 • Problém dualit názor—pravda, interpretace—fakt, subjektivno—objektivno a jejich postmoderní konfúze.
 • Je postmodernismus metanarací? Je ideologií?

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

12. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost, Věda

20. února 2015 (pátek), 19:00
Barfieldovské Kořeny vnímání

Dovolujeme si vás tímto pozvat na další Kořeny vnímání, tentokráte věnované filosofickému tématu. Stefanie Dach a Jan Janský se pokusí představit a s vaší účastí diskutovat nad základními myšlenkami britsko-amerického filosofa Owena Barfielda (nejméně známý člen trojice přátel Tolkien-Lewis-Barfield). Hlavními body diskuse budou:

 • svět jako kolektivní reprezentace, kolektivní vědomí
 • evoluce vědomí v historii
 • myšlení o myšlení
 • hlubinný význam a vztah pojmů "subjekt" a "objekt"
 • vztah ke Steinerově Anthroposofii

KDY: pátek, 20. února 2015, 19:00
KDE: čajovna-kavárna Seraf, www.seraf.cz

Těšíme se na vaši účast,
Steffi Dach & Honza Janský

PS: případní zájemci, lačnící po nějakém studijním textu, nechť se obracejí na Honzu

PPS: pana Barfielda můžete vidět v dokumentu Man and Meaning zde: https://www.youtube.com/watch?v=oedVDN1xOWM

1. února 2015 | Semináře | Anthroposofie, Čajovna, Filosofie, Myšlení

19. září 2014 (pátek), 19:00
Kořeny vnímání: Rétorika — hledání a povaha konsensu v diskusi

Zvu vás tímto na zářijové Kořeny vnímání s tématem:

Rétorika hledání a povaha konsensu v diskusi
Čeho bychom měli dbát při diskusi s ostatními lidmi? Na čem stojí v diskusi s druhými konsensus a co je jádrem neřešitelného sporu? Mohou ke shodě dospět i lidé zastávající zcela odlišné názory či lidé s odlišnou životní zkušenosti? Jak překlenout propast neporozuměni? A konečně, jaký je charakter hranice mezi užíváním svobody projevu a manipulací s druhými?

KDE: Čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

14. září 2014 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Svoboda

Celkem 9 příspěvků, strana 1/1.           

Kategorie

Štítky

Roky