Akce / Společnost

Proběhlé akce

Štítek: Společnost

23. listopadu 2017 (čtvrtek), 19:00
Umělá inteligence, chytré stroje, virtuální světy

Umělá inteligece — co to je, jaké jsou její možnosti, její limity? Blížíme se konstrukci plnohodnotné umělé mysli, nebo je umělá mysl nedosažitelnou utopií? Čím nás současný trend konstrukce "chytrých" strojů, virtualizace a tvorby virtuálních světů obohacuje a co nám naopak bere? Žijeme ve virtuální realitě?

Součástí večera bude též diskuse textu Utopie umělé mysli.

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 23. listopadu 2017, 19:00
KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.
Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

9. listopadu 2017 | Myšlenky, Semináře | Myšlení, Společnost, Technologie, Věda

31. srpna 2017 (čtvrtek), 19:00
Svoboda slova a její hranice II.

Minule (15.12.) jsme se zaměřili na problematiku potírání svobodného projevu, aspekt cenzury a okolnosti tzv. "fake news". V následující debatě se u principu svobody slova blíže podíváme na jeho hranice a omezení — kdy platí, kdy je třeba, aby platil, a kdy, naopak, může být jeho dodržování i nežádoucí. Zkusíme nahlédnout, kde a za jakých podmínek se v případě slovního projevu stýká svoboda s odpovědností a jak, a jestli vůbec, je princip svobody slova omezen formou jejího projevu.

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 31. srpna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

24. srpna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Společnost, Svoboda

25. dubna 2017 (úterý), 19:00
Exorcismus

Rituální praxe exorcismu, tedy vyhánění "zlých duchů" či "démonů" z lidí, předmětů a lokalit, je pro většinu dnešních lidí, a to včetně kněží, věcí minulosti. Proto je zajímavé, že úřad exorcismu zaživá v poslední době tichou, nenápadnou renesanci. Byla založena a církví posvěcena mezinárodní asociace exorcistů a v diecézích po celém světě dochází ke školení a jmenování nových exorcistů.

Pojďme proto na tento zdánlivě tajemný fenomén blíže pohlédnout. Pojďme pohovořit o druzích a stupních démonické aktivity, o tradici a metodologii jejich "vyhánění", o empirických aspektech dnešní exorcistické praxe, a konečně, o otázce objektivity dobrého a zlého, k jejímuž zvážení tento fenomén, svým charakterem i samotnou existencí, přímo vybízí.

Těšíme se na vás v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

KDY: 25. dubna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma.

Další info na facebooku.

10. dubna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Náboženství, Společnost

10. března 2017 (pátek), 19:00
Rozum a víra

Co je rozum, co je víra? Kde se v našich životech v harmonii setkávají a kde se od sebe nesouměřitelně liší? Opírá se rozum o víru? Je víra rozumná? Můžeme mít jedno bez druhého?

Pojďme se nad otázkami vírý nejen náboženské a rozumu nejen světského společně zamyslet v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

 

KDY: 10. března 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

21. února 2017 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus, Náboženství, Společnost

13. ledna 2017 (pátek), 19:00
Stín

Odvrácená strana světla v našich životech — podvědomé důsledky našeho vědomého jednání. Démoni, egregoři a dvojníci — doppelgängeři. Pokušitelé a našeptávači. Stíny individuální, kolektivní, civilizační. Jak si všimnout jejich existence a vlivu? Jak je od sebe rozeznat? Jak jejich vzniku a působení bránit či předcházet?

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 13. ledna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

3. ledna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Hermetismus, Společnost

15. prosince 2016 (čtvrtek), 19:00
Svoboda slova a její hranice

Je svoboda slova pro zdravou a svobodnou společnost nezpochybnitelným pricipem? Důvody jejího omezování a jejich důsledky. Novodobé formy cenzury ve svobodném "západním" světě. Fenomén "Fake News".

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 15. prosince 2016, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

5. prosince 2016 | Myšlenky, Semináře | Etika, Média, Společnost, Svoboda

30. října 2015 (pátek), 19:00
Dobro a pravda

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma DOBRO A PRAVDA. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Jaký je vztah mezi dobrem a pravdou?
 • Je možné jednat dobře bez ohledu na pravdu?
 • Je možné znát pravdu a jednat zle?
 • Jsou dobro a pravda, tyto dva věčné principy, v našich životech vzájemně nezávislými kvalitami, či k jednomu vždy přistupujeme prostřednictvím druhého?

Tyto a podobné otázky budou náplní dalšího otevřeného debatního večera Kořeny vnímání.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

20. října 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost

18. září 2015 (pátek), 19:00
Úrovně řízení společnosti

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma ÚROVNĚ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Jakými způsoby je možné určovat či ovlivňovat společenské procesy?
 • Jak se od sebe liší strukturní a bezstrukturní řízení?
 • Jaký je rozdíl mezi autoritativním a autonomním řízením.
 • Jaké jsou rozdíly mezi silovým a informačním procesem řízení?

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

7. září 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Konspirace, Média, Politika, Společnost

19. června 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy postmodernismu

Přátelé,

jste srdečně zváni na další besedu v rámci Kořenů vnímání, tentokráte s titulem PARADOXY POSTMODERNISMU. Náplní besedy bude krátká přednáška a následná diskuse otázek spojených s východisky a předpoklady postmoderní filosofie a postmoderní světonázorové pozice:

 • Východiska posmoderny, předpoklady teze o selhání "velkých vyprávění" (metanarací) v moderní společnosti.
 • Krize legitimizace vědění a vědy — je novověká věda pouze řečovou hrou, sociálním jevem?
 • Problém dualit názor—pravda, interpretace—fakt, subjektivno—objektivno a jejich postmoderní konfúze.
 • Je postmodernismus metanarací? Je ideologií?

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

12. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost, Věda

27. června 2014 (pátek), 19:00
Kořeny vnímání: Boj sil světla a temnoty v člověku dnešní doby

V myšlenkách a besedě červnových Kořenů vnímání se pokusíme dotknout
základních otázek a skutečností spojených s podstatou sil světla a
temnoty, respektive dobra a zla. Pokusíme se porozumět jejich projevům
a působnosti v současné společnosti, v širším světovém kontextu a, to
především, v nás samých.

KDE: Čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

12. června 2014 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Hermetismus, Společnost

Celkem 10 příspěvků, strana 1/1.           

Kategorie

Štítky

Roky