Akce / Filosofie

Proběhlé akce

Štítek: Filosofie

16. ledna 2018 (úterý), 19:00
Zapomínání, spánek, smrt

Tři běžná slova jejichž podstata i smysl zůstávají záhadnými. Tyto tři analogické procesy — zapomínání, spánek, smrt — mají svůj odpovídající protipól — rozpomínání, probouzení a vzkříšení. Jakou roli hrají v našich myšlenkách, a životech? Jaký vztah mají k základům lidského bytí?

Pojďte se námi nad těmito tématy zamyslet v dalším z besedních setkávání Kořeny vnímání
.

KDY: 16. listopadu 2018, 19:00
KDE: Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.
Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

30. prosince 2017 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Hermetismus, Myšlení

10. března 2017 (pátek), 19:00
Rozum a víra

Co je rozum, co je víra? Kde se v našich životech v harmonii setkávají a kde se od sebe nesouměřitelně liší? Opírá se rozum o víru? Je víra rozumná? Můžeme mít jedno bez druhého?

Pojďme se nad otázkami vírý nejen náboženské a rozumu nejen světského společně zamyslet v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

 

KDY: 10. března 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

21. února 2017 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus, Náboženství, Společnost

13. ledna 2017 (pátek), 19:00
Stín

Odvrácená strana světla v našich životech — podvědomé důsledky našeho vědomého jednání. Démoni, egregoři a dvojníci — doppelgängeři. Pokušitelé a našeptávači. Stíny individuální, kolektivní, civilizační. Jak si všimnout jejich existence a vlivu? Jak je od sebe rozeznat? Jak jejich vzniku a působení bránit či předcházet?

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 13. ledna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

3. ledna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Hermetismus, Společnost

8. listopadu 2016 (úterý), 19:00
Kristus

Ježíš Kristus jako historická postava či mýtus, jako inspirace a duchovní impuls, jako vtělené Slovo. Jak se dnes dotýká našich životů? Pojďme nad těmito tématy společně zamyslet v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

KDY: 8. listopadu 2016, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

1. listopadu 2016 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Hermetismus, Náboženství

6. října 2016 (čtvrtek), 19:00
Analogie a metafora — brány k tajemstvím mysli i fenoménu svět

Analogie a metafora nám umožňují uvádět v souvislost věci zdánlivě nesouvisející — v jednotu spojují rozdělené. Zcela přirozeně je známe, jsme schopni je vnímat i tvořit. Umožňují nám chápat se významů a souvislostí, které by jinak zůstaly skryty. Přesto sám jejich význam našemu chápání uniká. Zdá se, jako by byly něčím specificky lidským, jistou schopností, spadající do niterného světa, která je zároveň nepostradatelnou pro vnímání či tvorbu souvislostí mezi jevy světa fenomenálního, světa vnějšího.

Pojďme se v následující besedě z cyklu Kořeny vnímání pokusit — s využitím historického, filosofického a jazykového hlediska — poodhalit trochu podstaty těchto dvou tajemných pojmů a jejich významu v době naší i v dobách minulých.

Motivační textík k tématu: http://www.snilek.cz/texts/analogie-a-vedomi-v-promenach-casu/

KDY: 14. června 2016, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

24. září 2016 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus

14. června 2016 (úterý), 19:00
Prostor a čas

Co je prostor? Co je čas? V těchto pojmech i ve zkušenosti s jevy, které označují, se skrývá mnohem více, než co je spojeno s dnes běžnými představami a náhledy, k nimž dospěla, řekněme, současná fyzika. Pojďme se společně zamyslet nad zajímavými prvky z historie významu obou těchto pojmů i nad tím, co s nimi bylo a je fyzikálně, filosoficky i duchovně spjato.

V dalším pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání si v kontextu pojmů PROSTOR a ČAS krátce připomeneme s nimi související myšlenky myslitelů jako byli Galilei, Descartes, Newton, Leibniz, Mach, Einstein (fyzikální aspekt) či Barfield, Tomberg, Steiner (duchovní aspekt) a spojíme je s pochopením a vhledy vlastními.

Vstup: zdarma

KDY: 14. června 2016, 19:00
KDE:
čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

26. května 2016 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus, Myšlení, Steiner R., Tomberg V., Věda

18. prosince 2015 (pátek), 19:00
Evoluce vědomí

Přátelé, jste tímto srdečně zváni na další debatní večer Kořeny vnímání, tentokrát na téma Evoluce vědomí. Během večera se budeme zabývat hledáním odpovědí na následující otázky:

 • Co je to vědomí?
 • Vyvíjelo se lidské vědomí v dějinách?
 • Jaké jsou možnosti, jsou-li jaké, takovou skutečnost nahlédnout, zjistit?
 • Jaký je vztah mezi světovými fenomény a (lidským) vědomím?
 • Jak souvisí studium zemské prehistorie s evolucí vědomí?


Při hledání odpovědí na tyto otázky využijeme myšlenek Owena Barfielda, Rudolfa Steinera a mého textu o analogii a vědomí.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

3. prosince 2015 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Myšlení

30. října 2015 (pátek), 19:00
Dobro a pravda

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma DOBRO A PRAVDA. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Jaký je vztah mezi dobrem a pravdou?
 • Je možné jednat dobře bez ohledu na pravdu?
 • Je možné znát pravdu a jednat zle?
 • Jsou dobro a pravda, tyto dva věčné principy, v našich životech vzájemně nezávislými kvalitami, či k jednomu vždy přistupujeme prostřednictvím druhého?

Tyto a podobné otázky budou náplní dalšího otevřeného debatního večera Kořeny vnímání.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

20. října 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost

17. července 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy paradoxů

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma PARADOXY PARADOXŮ. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Otázka: Co dělá paradox paradoxem?
 • Otázka: Jaká je povaha a podstata autoreferenční (sebevztažné) vazby u logických paradoxů?
 • Otázka: Co lze skrze paradoxní konstrukce nahlédnout o naší vlastní myšlenkové aktivitě?
 • Analýza známých paradoxů (paradox lháře, paradox holiče, Russelův, Richardův, a další).
 • Nastínění konstrukce, argumentace a důkazu slavných Gödelových vět o neúplnosti formálních systémů a jejich významu v historii logiky a matematiky (s třešničkou navíc, pro pozorné účastníky ;-)).

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

30. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Myšlení, Věda

19. června 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy postmodernismu

Přátelé,

jste srdečně zváni na další besedu v rámci Kořenů vnímání, tentokráte s titulem PARADOXY POSTMODERNISMU. Náplní besedy bude krátká přednáška a následná diskuse otázek spojených s východisky a předpoklady postmoderní filosofie a postmoderní světonázorové pozice:

 • Východiska posmoderny, předpoklady teze o selhání "velkých vyprávění" (metanarací) v moderní společnosti.
 • Krize legitimizace vědění a vědy — je novověká věda pouze řečovou hrou, sociálním jevem?
 • Problém dualit názor—pravda, interpretace—fakt, subjektivno—objektivno a jejich postmoderní konfúze.
 • Je postmodernismus metanarací? Je ideologií?

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

12. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost, Věda

20. února 2015 (pátek), 19:00
Barfieldovské Kořeny vnímání

Dovolujeme si vás tímto pozvat na další Kořeny vnímání, tentokráte věnované filosofickému tématu. Stefanie Dach a Jan Janský se pokusí představit a s vaší účastí diskutovat nad základními myšlenkami britsko-amerického filosofa Owena Barfielda (nejméně známý člen trojice přátel Tolkien-Lewis-Barfield). Hlavními body diskuse budou:

 • svět jako kolektivní reprezentace, kolektivní vědomí
 • evoluce vědomí v historii
 • myšlení o myšlení
 • hlubinný význam a vztah pojmů "subjekt" a "objekt"
 • vztah ke Steinerově Anthroposofii

KDY: pátek, 20. února 2015, 19:00
KDE: čajovna-kavárna Seraf, www.seraf.cz

Těšíme se na vaši účast,
Steffi Dach & Honza Janský

PS: případní zájemci, lačnící po nějakém studijním textu, nechť se obracejí na Honzu

PPS: pana Barfielda můžete vidět v dokumentu Man and Meaning zde: https://www.youtube.com/watch?v=oedVDN1xOWM

1. února 2015 | Semináře | Anthroposofie, Čajovna, Filosofie, Myšlení

19. září 2014 (pátek), 19:00
Kořeny vnímání: Rétorika — hledání a povaha konsensu v diskusi

Zvu vás tímto na zářijové Kořeny vnímání s tématem:

Rétorika hledání a povaha konsensu v diskusi
Čeho bychom měli dbát při diskusi s ostatními lidmi? Na čem stojí v diskusi s druhými konsensus a co je jádrem neřešitelného sporu? Mohou ke shodě dospět i lidé zastávající zcela odlišné názory či lidé s odlišnou životní zkušenosti? Jak překlenout propast neporozuměni? A konečně, jaký je charakter hranice mezi užíváním svobody projevu a manipulací s druhými?

KDE: Čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

14. září 2014 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Svoboda

27. června 2014 (pátek), 19:00
Kořeny vnímání: Boj sil světla a temnoty v člověku dnešní doby

V myšlenkách a besedě červnových Kořenů vnímání se pokusíme dotknout
základních otázek a skutečností spojených s podstatou sil světla a
temnoty, respektive dobra a zla. Pokusíme se porozumět jejich projevům
a působnosti v současné společnosti, v širším světovém kontextu a, to
především, v nás samých.

KDE: Čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

12. června 2014 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Hermetismus, Společnost

Celkem 13 příspěvků, strana 1/1.           

Kategorie

Štítky

Roky