Akce / Semináře

Proběhlé akce

Kategorie: Semináře

16. ledna 2018 (úterý), 19:00
Zapomínání, spánek, smrt

Tři běžná slova jejichž podstata i smysl zůstávají záhadnými. Tyto tři analogické procesy — zapomínání, spánek, smrt — mají svůj odpovídající protipól — rozpomínání, probouzení a vzkříšení. Jakou roli hrají v našich myšlenkách, a životech? Jaký vztah mají k základům lidského bytí?

Pojďte se námi nad těmito tématy zamyslet v dalším z besedních setkávání Kořeny vnímání
.

KDY: 16. listopadu 2018, 19:00
KDE: Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.
Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

30. prosince 2017 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Hermetismus, Myšlení

23. listopadu 2017 (čtvrtek), 19:00
Umělá inteligence, chytré stroje, virtuální světy

Umělá inteligece — co to je, jaké jsou její možnosti, její limity? Blížíme se konstrukci plnohodnotné umělé mysli, nebo je umělá mysl nedosažitelnou utopií? Čím nás současný trend konstrukce "chytrých" strojů, virtualizace a tvorby virtuálních světů obohacuje a co nám naopak bere? Žijeme ve virtuální realitě?

Součástí večera bude též diskuse textu Utopie umělé mysli.

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 23. listopadu 2017, 19:00
KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.
Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

9. listopadu 2017 | Myšlenky, Semináře | Myšlení, Společnost, Technologie, Věda

31. srpna 2017 (čtvrtek), 19:00
Svoboda slova a její hranice II.

Minule (15.12.) jsme se zaměřili na problematiku potírání svobodného projevu, aspekt cenzury a okolnosti tzv. "fake news". V následující debatě se u principu svobody slova blíže podíváme na jeho hranice a omezení — kdy platí, kdy je třeba, aby platil, a kdy, naopak, může být jeho dodržování i nežádoucí. Zkusíme nahlédnout, kde a za jakých podmínek se v případě slovního projevu stýká svoboda s odpovědností a jak, a jestli vůbec, je princip svobody slova omezen formou jejího projevu.

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 31. srpna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

24. srpna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Společnost, Svoboda

25. dubna 2017 (úterý), 19:00
Exorcismus

Rituální praxe exorcismu, tedy vyhánění "zlých duchů" či "démonů" z lidí, předmětů a lokalit, je pro většinu dnešních lidí, a to včetně kněží, věcí minulosti. Proto je zajímavé, že úřad exorcismu zaživá v poslední době tichou, nenápadnou renesanci. Byla založena a církví posvěcena mezinárodní asociace exorcistů a v diecézích po celém světě dochází ke školení a jmenování nových exorcistů.

Pojďme proto na tento zdánlivě tajemný fenomén blíže pohlédnout. Pojďme pohovořit o druzích a stupních démonické aktivity, o tradici a metodologii jejich "vyhánění", o empirických aspektech dnešní exorcistické praxe, a konečně, o otázce objektivity dobrého a zlého, k jejímuž zvážení tento fenomén, svým charakterem i samotnou existencí, přímo vybízí.

Těšíme se na vás v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

KDY: 25. dubna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma.

Další info na facebooku.

10. dubna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Náboženství, Společnost

10. března 2017 (pátek), 19:00
Rozum a víra

Co je rozum, co je víra? Kde se v našich životech v harmonii setkávají a kde se od sebe nesouměřitelně liší? Opírá se rozum o víru? Je víra rozumná? Můžeme mít jedno bez druhého?

Pojďme se nad otázkami vírý nejen náboženské a rozumu nejen světského společně zamyslet v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

 

KDY: 10. března 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

21. února 2017 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus, Náboženství, Společnost

13. ledna 2017 (pátek), 19:00
Stín

Odvrácená strana světla v našich životech — podvědomé důsledky našeho vědomého jednání. Démoni, egregoři a dvojníci — doppelgängeři. Pokušitelé a našeptávači. Stíny individuální, kolektivní, civilizační. Jak si všimnout jejich existence a vlivu? Jak je od sebe rozeznat? Jak jejich vzniku a působení bránit či předcházet?

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 13. ledna 2017, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

3. ledna 2017 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Hermetismus, Společnost

15. prosince 2016 (čtvrtek), 19:00
Svoboda slova a její hranice

Je svoboda slova pro zdravou a svobodnou společnost nezpochybnitelným pricipem? Důvody jejího omezování a jejich důsledky. Novodobé formy cenzury ve svobodném "západním" světě. Fenomén "Fake News".

Pojďte s námi nad těmito tématy debatovat v dalším z besedních setkávání  Kořeny vnímání.

KDY: 15. prosince 2016, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

5. prosince 2016 | Myšlenky, Semináře | Etika, Média, Společnost, Svoboda

8. listopadu 2016 (úterý), 19:00
Kristus

Ježíš Kristus jako historická postava či mýtus, jako inspirace a duchovní impuls, jako vtělené Slovo. Jak se dnes dotýká našich životů? Pojďme nad těmito tématy společně zamyslet v dalším z pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání.

KDY: 8. listopadu 2016, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

1. listopadu 2016 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Hermetismus, Náboženství

6. října 2016 (čtvrtek), 19:00
Analogie a metafora — brány k tajemstvím mysli i fenoménu svět

Analogie a metafora nám umožňují uvádět v souvislost věci zdánlivě nesouvisející — v jednotu spojují rozdělené. Zcela přirozeně je známe, jsme schopni je vnímat i tvořit. Umožňují nám chápat se významů a souvislostí, které by jinak zůstaly skryty. Přesto sám jejich význam našemu chápání uniká. Zdá se, jako by byly něčím specificky lidským, jistou schopností, spadající do niterného světa, která je zároveň nepostradatelnou pro vnímání či tvorbu souvislostí mezi jevy světa fenomenálního, světa vnějšího.

Pojďme se v následující besedě z cyklu Kořeny vnímání pokusit — s využitím historického, filosofického a jazykového hlediska — poodhalit trochu podstaty těchto dvou tajemných pojmů a jejich významu v době naší i v dobách minulých.

Motivační textík k tématu: http://www.snilek.cz/texts/analogie-a-vedomi-v-promenach-casu/

KDY: 14. června 2016, 19:00

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Vstup: zdarma

Další info na facebooku.

24. září 2016 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus

14. června 2016 (úterý), 19:00
Prostor a čas

Co je prostor? Co je čas? V těchto pojmech i ve zkušenosti s jevy, které označují, se skrývá mnohem více, než co je spojeno s dnes běžnými představami a náhledy, k nimž dospěla, řekněme, současná fyzika. Pojďme se společně zamyslet nad zajímavými prvky z historie významu obou těchto pojmů i nad tím, co s nimi bylo a je fyzikálně, filosoficky i duchovně spjato.

V dalším pokračování besedního cyklu Kořeny vnímání si v kontextu pojmů PROSTOR a ČAS krátce připomeneme s nimi související myšlenky myslitelů jako byli Galilei, Descartes, Newton, Leibniz, Mach, Einstein (fyzikální aspekt) či Barfield, Tomberg, Steiner (duchovní aspekt) a spojíme je s pochopením a vhledy vlastními.

Vstup: zdarma

KDY: 14. června 2016, 19:00
KDE:
čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

26. května 2016 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Hermetismus, Myšlení, Steiner R., Tomberg V., Věda

18. prosince 2015 (pátek), 19:00
Evoluce vědomí

Přátelé, jste tímto srdečně zváni na další debatní večer Kořeny vnímání, tentokrát na téma Evoluce vědomí. Během večera se budeme zabývat hledáním odpovědí na následující otázky:

 • Co je to vědomí?
 • Vyvíjelo se lidské vědomí v dějinách?
 • Jaké jsou možnosti, jsou-li jaké, takovou skutečnost nahlédnout, zjistit?
 • Jaký je vztah mezi světovými fenomény a (lidským) vědomím?
 • Jak souvisí studium zemské prehistorie s evolucí vědomí?


Při hledání odpovědí na tyto otázky využijeme myšlenek Owena Barfielda, Rudolfa Steinera a mého textu o analogii a vědomí.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

3. prosince 2015 | Myšlenky, Semináře | Bytí, Filosofie, Myšlení

30. října 2015 (pátek), 19:00
Dobro a pravda

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma DOBRO A PRAVDA. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Jaký je vztah mezi dobrem a pravdou?
 • Je možné jednat dobře bez ohledu na pravdu?
 • Je možné znát pravdu a jednat zle?
 • Jsou dobro a pravda, tyto dva věčné principy, v našich životech vzájemně nezávislými kvalitami, či k jednomu vždy přistupujeme prostřednictvím druhého?

Tyto a podobné otázky budou náplní dalšího otevřeného debatního večera Kořeny vnímání.

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

20. října 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost

18. září 2015 (pátek), 19:00
Úrovně řízení společnosti

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma ÚROVNĚ ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Jakými způsoby je možné určovat či ovlivňovat společenské procesy?
 • Jak se od sebe liší strukturní a bezstrukturní řízení?
 • Jaký je rozdíl mezi autoritativním a autonomním řízením.
 • Jaké jsou rozdíly mezi silovým a informačním procesem řízení?

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

7. září 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Konspirace, Média, Politika, Společnost

17. července 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy paradoxů

Přátelé,

jste tímto všichni zváni na další besedu v rámci cyklu Kořenů vnímání, tentokráte na téma PARADOXY PARADOXŮ. Náplní besedy bude, jak bývá zvykem, krátká přednáška, na níž bude navazovat diskuse. V myšlenkách se v průběhu večera budeme věnovat zejména následujícímu:

 • Otázka: Co dělá paradox paradoxem?
 • Otázka: Jaká je povaha a podstata autoreferenční (sebevztažné) vazby u logických paradoxů?
 • Otázka: Co lze skrze paradoxní konstrukce nahlédnout o naší vlastní myšlenkové aktivitě?
 • Analýza známých paradoxů (paradox lháře, paradox holiče, Russelův, Richardův, a další).
 • Nastínění konstrukce, argumentace a důkazu slavných Gödelových vět o neúplnosti formálních systémů a jejich významu v historii logiky a matematiky (s třešničkou navíc, pro pozorné účastníky ;-)).

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

30. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Filosofie, Myšlení, Věda

19. června 2015 (pátek), 19:00
Paradoxy postmodernismu

Přátelé,

jste srdečně zváni na další besedu v rámci Kořenů vnímání, tentokráte s titulem PARADOXY POSTMODERNISMU. Náplní besedy bude krátká přednáška a následná diskuse otázek spojených s východisky a předpoklady postmoderní filosofie a postmoderní světonázorové pozice:

 • Východiska posmoderny, předpoklady teze o selhání "velkých vyprávění" (metanarací) v moderní společnosti.
 • Krize legitimizace vědění a vědy — je novověká věda pouze řečovou hrou, sociálním jevem?
 • Problém dualit názor—pravda, interpretace—fakt, subjektivno—objektivno a jejich postmoderní konfúze.
 • Je postmodernismus metanarací? Je ideologií?

KDE: čajovna-kavárna Seraf, Rooseveltova 15, Plzeň.

Další info na facebooku.

12. června 2015 | Myšlenky, Semináře | Etika, Filosofie, Myšlení, Společnost, Věda

Celkem 44 příspěvků, strana 1/3.            / 3  

Stránky

/ 3  

Kategorie

Štítky

Roky